Gonnie Jongmans-Liedekerken Award 2011

Rotary Elsloo-Maaskant (oktober 2011)

Door de Rotary Club Elsloo-Maaskant is ter ere van en nagedachtenis aan haar eerste voorzitster, medeoprichter en Paul Harris Fellow, dr Gonnie Jongmans – Liedekerken, een Award ingesteld die haar naam draagt.

Aan de toekenning van de GJ Award is een geldbedrag van Euro 1.500,- verbonden met als herinneringsteken een kunstwerk dat speciaal is ontworpen voor de GJ Award 2010 en toepasselijk is voor het project dat de commissie heeft uitgekozen. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenares Maria Bemelmans.

De Award 2011 is toegekend aan prof.dr.ing. Achim Kampker mba voor zijn project “de e-auto voor iedereen”.

Gonnie was als medisch milieukundige enorm betrokken bij haar vak; ze had aandacht voor natuur, compassie voor milieu; interesse in duurzaamheid en ze hechtte veel waarde aan voorlichting en opleiding.

Dat alles uiteraard vanuit haar medische achtergrond, waarbij de geïntegreerde benadering van al deze elementen haar sterke punt was.

Rotary Club Elsloo-Maaskant beoogt met het toekennen van de Gonnie Jongmans Award deze hiervoren genoemde aspecten te benadrukken en hoopt daarmee ook voor een breed publiek aandacht trekkend te zijn.

Een genomineerde voor de Award moet daar dus aan voldoen.

Voor de Gonnie Jongmans Award 2011 heeft de Award commissie gekozen voor Prof Gunther Schuh (RWTH Aken) en projectleider Achim Kampker met het project

“De E-auto voor iedereen”

1. De volgende overwegingen zijn voor de commissie van belang geweest:

2. Het project levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het milieu en de leefomgeving.

3. Het project wordt gerealiseerd op een wijze die ook nadrukkelijk bijdraagt aan kennisverrijking/verbetering.

4. Het project is vanuit het onderwijsveld van belang ter bevordering van het milieu en gezondheid.

5. Het project heeft een aantrekkelijke publicitaire waarde om de vorige punten breder onder de aandacht te brengen.

6. Het project is weliswaar niet binnen Zuid-Limburgse grenzen, maar heeft een grensoverschrijdende Euregionale impact. Zuid-Limburg is daar nadrukkelijk bij inbegrepen.

7. Op termijn behoeft niet te worden uitgesloten dat bij het slagen van het project er een economische en werkgelegenheids spin-off gerealiseerd kan worden door deelname van Nedcar, DSM en dergelijke bedrijven. Goed voor Zuid-Limburg !!

PS. Kampker heeft met de auto op de laatste IAA (Internationale Auto Ausstellung) gestaan en heeft uitgebreid een compliment gehad van mw. Merkel over zijn project (ga zo door en veel succes !!!).