Gonnie Jongmans-Liedekerken Award 2012

Award voor beperking gevolgen milieu-incidenten

Door de Rotary Club Elsloo-Maaskant is ter ere van en nagedachtenis aan haar eerste voorzitster, medeoprichter en Paul Harris Fellow, dr Gonnie Jongmans – Liedekerken, een Award ingesteld die haar naam draagt.

Aan de toekenning van de GJ Award is een geldbedrag van Euro 1.500,- verbonden met als herinneringsteken een kunstwerk dat speciaal is ontworpen voor de GJ Award 2012 en toepasselijk is voor het project dat de commissie heeft uitgekozen. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenares Maria Bemelmans.

De Award 2012 is toegekend aan het EMRIC+CBRN-project van de heren Hartmund Prast en Theo Goertz.

Gonnie was als medisch milieukundige enorm betrokken bij haar vak; ze had:

Aandacht voor natuur, compassie voor milieu; interesse in duurzaamheid en hechtte veel waarde aan voorlichting en opleiding.

Dat alles uiteraard vanuit haar medische achtergrond, waarbij de geïntegreerde benadering van al deze elementen haar sterke punt was..

Rotary Club Elsloo-Maaskant beoogt met het toekennen van de Gonnie Jongmans Award deze hiervoren genoemde aspecten te benadrukken en hoopt daarmee ook voor een breed publiek aandacht trekkend te zijn.

Een genomineerde voor de Award moet daar dus aan voldoen.

Voor de Gonnie Jongmans Award 2012 heeft de Award commissie gekozen voor

“Het Emric+CBRN-project” *)

Het project beoogt de gevolgen van een milieu-incident (incident met gevaarlijk stoffen in vakjargon) te beperken, opdat de gevolgen voor mens en milieu zo gering mogelijk zijn. Het project wordt geleid door twee enthousiaste mensen die zich hier, merendeels in hun vrije tijd, voor inzetten, namelijk Hartmund Prast en Theo Goertz.

Het is ook een project met een belangrijke euregionale impact. Duitsland, België en Nederland werken samen om van elkaar te leren en om milieu-incidenten zo snel mogelijk te bestrijden.

Het project is multi-disciplinair: Vertegenwoordigers uit de chemie/ natuurkundige wereld (bij incidenten werkend voor of bij de brandweer) en op het gebied van de Medische Milieukunde (o.a. het werk destijds van Gonnie).

Gonnie is altijd een groot voorvechtster geweest van deze vorm van samenwerking.

In dit project wordt die samenwerking bevorderd. Dat kan niet op korte termijn, maar het begint met het hebben van begrip voor elkaar.

*) EMRIC: Euregio Maas Rijn Interventie bij Crisis

*) CBRN: Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair

De volgende overwegingen zijn voor de commissie van belang geweest:

1.

Het project levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren en kennisverrijking van het milieu en de leefomgeving.

2.

Het project bevordert een multidisciplinaire samenwerking

3.

Het project voldoet niet alleen aan de oorspronkelijke voorwaarde dat  het een Limburgse organisatie is en de activiteiten in Limburg worden uitgevoerd, maar heeft ook belangrijke extra dimensie t.b.v. een Euregionale uitstraling.

Voor nadere informatie kunt u met mij kontakt opnemen per email of telefonisch 046 437 5614.

Loes Klaasse-van Remortel

(commissie)lid Rotary Club Elsloo Maaskant