© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Harry Pallada erelid

Harry Pallada erelid

Op 25 juni jongstleden is Harry Pallada door scheidend voorzitter van Rotaryclub Elsloo-Maaskant Ton Klein Tuente benoemd tot erelid.

C:\Users\ron\Desktop\Photo 25-06-14 20 05 47.jpg

Harry is van 18 september 2002 t/m 1 juli 2014 lid geweest van RC Elsloo-Maaskant. Binnen de club heeft heeft hij van 2004 t/m 2014 de functie van voorzitter van de Community Service bekleed. In die functie was hij onder andere verantwoordelijk voor fundraising. Van 1 juli 2008 t/m 1 juli 2009 was Harry voorzitter van de RC Elsloo-Maaskant. Zijn onbaatzuchtige inzet voor fundraising-projecten, zijn rol als kartrekker bij onze B2B, de wijnverkoop, etc. is niet alleen uiterst waardevol geweest voor de club maar vooral ook voor de gezinnen die dankzij deze projecten op vakantie konden. Ook het jaarlijkse Handicamp, de vele projecten om de kerk en de aankoop van shelterboxen zijn op deze wijze gefinancierd.

Harry heeft aangegeven - nu na zijn pensionering - het rustiger aan te willen doen. Hoewel RC Elsloo-Maaskant het jammer vindt om Harry als lid te zien vertrekken, heeft hij aangegeven dat de club altijd een beroep op hem kan doen bij activiteiten om fondsen te werven. Dit is mede aanleiding geweest om Harry als dank voor zijn blijvende betrokkenheid bij onze club tot erelid te benoemen.