© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Meedoen met muziek, meedoen met sport, meedoen met onderwijs

Rotary heeft tot doel kansarmen of mensen die anderszins hulp nodig hebben financieel dan wel materieel te ondersteunen.

Rotary Elsloo Maaskant sponsort dan ook diverse instellingen en personen in hoofdzakelijk de Westelijke Mijnstreek. De gelden worden verzameld door sponsoractiviteiten die door de leden van deze club ondernomen worden. Zo is in het afgelopen jaar een mooi bedrag bij elkaar gespaard door het maken van kerstkabouters en -kaarten en het organiseren van een Dance Party begin januari van dit jaar. Ook worden bijvoorbeeld gelden verkregen uit Rotaryfondsen.

Naast onder andere doelen als het vakantieproject voor gezinnen die nooit op vakantie kunnen of het meebetalen aan en het mede-organiseren van het Handicamp, een kamp voor lichamelijk gehandicapte jongeren, heeft Rotary Elsloo Maaskant voor de komende drie jaar de Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek als hoofddoel voor haar sponsoring gekozen.

Voor steeds meer gezinnen in de Westelijke Mijnstreek is het niet meer haalbaar om kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Ook kosten die school met zich meebrengt, zoals kamp, schoolbenodigdheden en excursies, zijn voor steeds meer gezinnen niet op te brengen. De achterstand van deze kinderen wordt daardoor nog extra vergroot. Kinderen uit deze gezinnen kunnen rekenen op de steun van de Stichting Leergeld.

Rotary Elsloo Maaskant heeft de Stichting Leergeld toegezegd om een substantieel deel van de middelen die zij uit allerlei acties in de komende drie jaar weet te vergaren aan de Stichting te zullen doneren.

Rotary Elsloo Maaskant wil dat kinderen niet buitengesloten mogen worden bij activiteiten tijdens hun schoolperiode. Te denken valt aan de activiteiten op en vanuit school, maar ook bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of andere vereniging of instellingen voor kunstzinnige vorming.

Op woensdag 29 april aanstaande wordt aan de Stichting Leergeld de eerste cheque van € 5000 overhandigd.
De feestelijke uitreiking van de cheque aan het bestuur van de Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek zal plaatsvinden op donderdag 29 april aanstaande in hotel de Kempener, Prins Mauritslaan 22 te Beek.