© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

statistiek

“There are three types of lies:
lies, damn lies, and statistics.”

― Benjamin Disraeli

ledenbestand per 1 juli 2021...

aantal leden: 41

aantal vrouwen: 8

aantal jongeren (<= 45 jaar): 6

aantal 65+'ers: 17

gemiddelde leeftijd: 60,3 jr

aantal nieuwe leden (laatste 6 jr): 17

aantal leden bedankt (laatste 6 jr): 21

waarvan korter dan 4 jr lid: 6

box-plot

Een BOX-PLOT is een vereenvoudigde grafische voorstelling, waarbij de op leeftijd gesorteerde club a.h.w. in vier gelijke porties is gehakt. Een aantal statistische kengetallen is in één oogopslag duidelijk. B.v. dat de leeftijd in onze club varieert tussen de 36 en 79 jaar (spreidingsbreedte), maar de helft tussen de 53 en 72 jaar oud is (kwartielafstand). De helft is jonger én ouder dan 61 (mediaan), terwijl tegelijk meer dan driekwart ouder is dan 50. Het rekenkundig gemiddelde (het vierkantje) toont dat de gemiddelde leeftijd in onze club toevallig (bijna) gelijk is aan de mediane leeftijd, namelijk 60,7 jaar.

negatieve groei

De ledenaanwas – over de laatste twintig jaar gemiddeld 2 nieuwe leden per jaar – was lange tijd voldoende om het verloop op te vangen, en een redelijk stabiele nulgroei te bewerkstelligen. Maar nu niet meer. Net als Rotary NL wordt ook onze club de laatste jaren gekenmerkt door een duidelijk negatieve groei…!

"kwaliteit gaat vóór kwantiteit"

Inderdaad. Met de kwaliteit van jonge professionals – onze potentiële kandidaat-leden – is helemaal niets mis. Dus wat mankeert er aan de kwaliteit van onze club, dat men het niet langer als een eer beschouwt, om gevraagd te worden voor "een actuele, eigentijdse en relevante internationale serviceorganisatie van maatschappelijk betrokken beroepsbeoefenaren, die de kernwaarden vriendschap, integriteit, diversiteit, service en leiderschap hoog in het vaandel dragen"? Of zijn wij niet zo actueel, eigentijds en relevant als we zelf denken…?

de jonge honden van toen
... zijn de krasse knarren van nu!

 

In de kiem blijkt het probleem van onze ruime overmaat aan krasse knarren al aanwezig in 1987, in de vorm van een piek van jonge leden.

 In de zes daaropvolgende jaren wordt het probleem versterkt. En die piek rolt door de jaren heen steeds verder naar rechts, tot het de grijze golf van nu is geworden.

Wat te doen met die grijze golf? Rustig laten uitrollen op het strand van de tijd.  

Immers, die trotse piek van oude mannen gaat na de laatste seniorenuittocht al wat slap hangen, en over tien jaar zijn al die Rotarydino's duurzaam afgevloeid…

langgraf Schimmeres, uniek voor Nederland