© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

clubstatistiek

goed ledenbeleid begint met gedegen kennis van de jaarlijkse in– en uitstroom van leden...

“There are three types of lies:
lies, damn lies, and statistics.”

-- Benjamin Disraeli

2024 - negatieve groei gestabiliseerd?"De stijging van het aandeel 70-plussers in de Nederlandse Rotaryclubs betekent niet dat dit geen waardevolle leden (kunnen) zijn. Het betekent wel, dat de netwerkrelevantie van Rotary voor jongere leden in een steeds hoger tempo af zal nemen, het steeds moeilijker wordt jonge leden aan te spreken, clubs meer en meer vergrijzen, kleiner worden in ledenaantallen en uiteindelijk worden opgeheven. Tenminste ....; Als wij niets doen om de trend te doorbreken." (Rapport: "Levensfasegericht ledenbeleid")

Niemand snapt waarom, maar in 1989 werd de club van past-Rotarians EmmenPlus opgericht om de bestaande Rotaryclubs te verjongen en aantrekkelijker te maken voor nieuwe leden. Wij leverden 12 leden tegelijk, en bereikten inderdaad een verjonging van onze club. Echter niet zozeer ten koste van onze 70+'ers, als wel van de groep 55- tot 70-jarigen - de vitale middenmoot van de club! Door de achterblijvers werd het gevoeld als een gemis, niet als opluchting… Bovendien legde deze aderlating onbedoeld de kiem voor een grijze golf vijftien jaar later: een rollatorclub zou ons deel worden, waar fellowship een ander woord is voor mantelzorg, en de ene helft van de club de andere op gezette tijden moet vervoeren naar de geheugenpoli.

Wat deed het bestuur om deze trend te doorbreken? Niets. Gedachtig aan het feit dat gedurende het gehele bestaan van onze club het aantal 80+'ers beperkt is gebleven tot enkelingen, liet het de grijze golf gewoon uitrollen op het strand van de tijd. De instroom van jonge leden heeft dit niet in de weg gestaan...

Van oude knarren, de dingen die voorbij gaan...