gouverneursbrief januari 2020

3 januari:rebecca

DE BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR, LAAT DE VERNIEUWING ZIEN, NIEUWE LEDEN: VAN HARTE WELKOM, VACATURE PENNINGMEESTER, SAVE THE DATE…

 

rimpels in ruimte en tijd...

27 november:relativiteit

De programmacommissie had in mede-Rotarian Roel Grit (van onze dochterclub) een begenadigd spreker gevonden, die erin slaagde om met maar een paar formules, zijn verhaal over de relativiteitstheorie in een glasheldere presentatie te gieten, zonder al te veel aan diepgang in te leveren. Kortom: het was weer eens ouderwets genieten bij Rotary...

 

knooppunt Emmen-West voor dummies

20 november:verkeersknooppunt

Onze bevlogen presentator, Marinus Pasjes van de provincie Drenthe, zorgde ervoor dat een ieder gefascineerd zat te luisteren naar de ontwikkelingen rond het verkeersknooppunt Emmen-West, en wat daar allemaal bij komt kijken...

 

typisch Drenthe

23 oktober:bernhard hanskamp

Onze spreker, Bernhard Hanskamp, is voormalig planoloog van de provincie Drenthe. Hij heeft gewerkt aan beleidskaarten voor hoe Drenthe er uit zou moeten komen te zien en is ook bij de ruilverkaveling betrokken geweest. Hanskamp is auteur van een aantal boeken, waaronder “Bewogen Ruimte”...

 

muzikale teambuilding

9 oktober:muziek

Bij de onpartijdige beschouwer van deze oefening in harmonieuze groepsdynamiek borrelen als vanzelf zinsneden op uit Bomans' hilarische 'recensie' van het concertleven te Soest uit 1948, getiteld: "Enige bittere waarheden" ...

 

SXM-update

29 mei:sxm-cruise

Sint Maarten werd op 11 november 1493 gespot door Columbus tijdens zijn tweede ontdekkingsreis. Hij vernoemde het naar de heilige van de dag, Martinus van Tours. In 1648 werd het bij het verdrag van Concordia verdeeld tussen Frankrijk en de Republiek. Het Nederlandse deel van het eiland is een zelfstandige staat, met een eigen regering, binnen het Koninkrijk. Officiële talen: Engels en Nederlands.