© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service - ANBI Status

De Stichting Community Service Rotary Westland is een aan Rotaryclub het Westland gelieerde stichting, die tot doel heeft goede doelen te steunen. Deze stichting heeft om die reden dan ook een ANBI status. 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit : Juliette Zwinkels (voorzitter), Toni Di’addario (secretaris) en Stephan Persoon (penningmeester). Deze zijn allen ook lid van Rotaryclub het Westland.

Beloningsbeleid

De Stichting Community Service heeft geen directie en geen personeel in dienst. Het bestuur van de Stichting Community Service is eindverantwoordelijk en doet alle werkzaamheden op vrijwillige basis. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd. 

Fiscaal nummer

RSIN 8020.09.360