© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Clubgeschiedenis van Rotaryclub Het Westland

Clubgeschiedenis van Rotary Westland

Het initiatief voor de oprichting van een Rotaryclub in het Westland werd genomen door Philip Klapwijk. De oorlogservaringen brachten hem ertoe te gaan werken aan ‘herstel en vernieuwing’ los van de vooroorlogse ‘zuilen’ en politieke partijen. Op 15 januari 1948 werd de club Het Westland officieel opgericht. Gestart werd met 18 leden. Als sponsorclub – ‘moederclub’  – trad de club Delft op. Niet te achterhalen is, hoe dat is gegaan.

Ontwikkeling van de club

Na een dip  groeide de club in de jaren zestig en ontwikkelde zich van een meer algemene vriendenclub tot een normale Rotaryclub. Intern kwam meer aandacht voor beroepspraatjes en bedrijfsbezoeken, levensberichten en ‘fellowship’.  Sprekers van naam zowel vanuit de club als van buiten werden uitgenodigd om tijdens de wekelijkse clubbijeenkomsten een bijdrage te leveren. De band tussen de leden en de partners werd en wordt gestimuleerd door diverse gezamenlijke activiteiten, zoals excursies, evenementen, avondjes van zes en jaardiner.

Maatschappelijk betrokken

De invloed van de club op het maatschappelijk leven in het Westland kwam tot uiting in de oprichting van diverse clubs, zowel andere Rotaryclubs als ook Rotaract en de Probus Westland. Op 18 april 1977 werd de Rotaryclub Maassluis opgericht, gevolgd door de club Westland Polanen op 23 maart 1985. Rotaract is een club van jongeren m/v tussen de 18 en 28 jaar. De idealen van Rotaract liggen in het verlengde van Rotary. Op 4 juni 1983 werd Rotaract opgericht.
Toen in het Westland behoefte bleek te bestaan aan een club/vereniging voor oudere mensen, buiten Rotary, werd door de club Het Westland op 26 oktober 1983 Probusclub Westland opgericht.

In latere tijd is het accent binnen de club meer komen te liggen op het organiseren van projecten en het sponsoren van ‘goede doelen’ in het Westland. Internationaal waren er contacten met Engelse clubs en werd actief bijgedragen aan jeugduitwisselingen in Rotaryverband. Sinds vele jaren is de club actief in Roemenië en Polen (ROPO). Daar worden – zo mogelijk in samenwerking met plaatselijke Rotaryclubs en organisaties – enkele kindertehuizen gesponsord.

De 21e eeuw heeft binnen Rotary gezorgd voor vele veranderingen. Hierdoor kan de dynamiek van de club worden behouden en de betekenis voor de samenleving nog meer inhoud krijgen.