© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotaryleden zetten zich in als taalmaatje!

Bibliotheek Westland organiseert in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven een training om nieuwe taalmaatjes op te leiden. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven werden op maandag 6 september leden van de serviceclub Rotary opgeleid via een speciale training tot taalmaatje in Bibliotheek ’s-Gravenzande. Burgemeester Arends overhandigde de certificaten aan de deelnemers. In een eerdere editie was hij zelf ook taalmaatje en hij geeft aan “Taal is het middel om snel te integreren, iedereen kan hier vanuit zijn eigen achtergrond en op zijn eigen manier aan bijdragen.”

                                                                                                             De nieuwe Rotary Taalmaatjes

Taalproblemen in Westland. In het Westland zijn ongeveer 16.000 mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Een klein gedeelte hiervan is nog niet zo lang in Nederland. Samen met andere organisaties willen we dat deze nieuwe Westlanders zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren, om volwaardig te kunnen participeren in onze Westlandse samenleving.

Betrokken Westlanders. Het bijzondere is dat leden van Rotary Westland, Wateringen en Polanen zich gaan inzetten als taalmaatje voor een statushouder. Deze diverse groep bestaat onder andere uit een wethouder, directeur van een scholengemeenschap, een huisarts en directeuren van bedrijven. Uniek voor het Westland en uniek voor Nederland dat het verminderen van laaggeletterdheid zo breed wordt gedragen door de lokale samenleving.

Taalhuis Westland
Het taalmaatjes project wordt uitgevoerd door het Taalhuis Westland. Het Taalhuis is een initiatief van Gemeente Westland, Vitis Welzijn, Vluchtelingenwerk Westland, ROC Mondriaan, Doe Weer Mee!, Patijnenburg en Bibliotheek Westland.  


Week van Lezen en Schrijven. In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Bijna tweederde hiervan is van autochtone afkomst. In de gemeente Westland hebben meer dan 16.000 mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Zij kunnen moeite hebben met het invullen van formulieren, werken met een computer of het begrijpen van informatie over gezondheid en zorg.