© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Commissies

Pijlers

Rotary verwezenlijkt haar doelstellingen d.m.v. de volgende 4 pijlers. Daarnaast is er nog een aantal commissies, zoals de jeugdcommissie, de ledencommissie en de programma commissie.

Clubservice

Hier worden alle activiteiten gecoördineerd die voor een goed functioneren van de club noodzakelijk zijn. Dit gaat niet alleen om het functioneren in logistieke zin maar ook om het bevorderen van goede onderlinge verhoudingen (fellowship).

Vocational Service

Uitgangspunt is hier: hoe kan ik in mijn werk en andere activiteiten de idealen van Rotary bevorderen? Dit wordt niet alleen bereikt door het bezoeken van bedrijven en instellingen maar ook door het geven van voordrachten door leden en gastsprekers over bijvoorbeeld hun beroep of andere interessante onderwerpen.

Community Service

Deze richt zich op de bijdrage van de club aan de lokale gemeenschap, alsmede de internationale gemeenschap (Pater Noordermeer/ High Tea Liliane fonds) zowel in financiële als daadwerkelijke (handen uit de mouwen) zin. Kortom, de goede doelen die wij willen ondersteunen en de manier waarop wij het geld bij elkaar krijgen (Fundraising) is de kern van ons bestaan als Rotary Club.

International Service

Het doel van deze service is het bevorderen van een beter begrip, goodwill en vrede door leden in contact te brengen met mensen uit andere landen. Middelen daartoe zijn: het bezoeken van buitenlandse clubs en steun aan internationale projecten van de Rotary Foundation. Zo hebben wij o.a. een zeer goede relatie met Rotary Club Bochum-Rechen in Duitsland.

Jeugdcommissie:

Met onze jeugdcommissie proberen wij ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd. Bijvoorbeeld door een kind dat niet op vakantie zou kunnen, uit te nodigen voor een door Rotary georganiseerd vakantiekamp op Vlieland. Ook organiseren wij o.a. sollicitatietrainingen en begeleiding voor jeugdige werkzoekenden.