Fellowship

"Fellowship en service zijn de basis voor succes" stelt Paul Harris, de oprichter van Rotary. Fellowship is niet alleen de onderlinge kameraadschap die Rotarians ervaren en welke groeit door regelmatig op de clubbijeenkomsten aanwezig te zijn.

Fellowship staat ook voor het delen van bepaalde interesse in Rotaryverband, het uitwisselen van informatie en kennis, gestoeld op openheid en vertrouwen.

Daarom hebben wij binnen onze club naast de lunches een aantal andere activiteiten:

·

De bridgeclub die regelmatig drives organiseert bij leden thuis.

·

De wijnclub die 4 keer per jaar een wijnproeverij organiseert rond een bepaald thema.

·

De golfclub die een toernooi voor leden met een GVB verzorgt. Na afloop kunnen ook andere leden en hun partners aanschuiven bij de borrel en het diner.

·

De vaarclub die elk jaar een dag op het water organiseert.

·

“clubjes van zes” Bijeenkomst van 6 leden waarbij een bepaald thema wordt besproken. Bijvoorbeeld: Welke goede doelen willen wij ondersteunen.

·

Ieder kwartaal is er een avondbijeenkomst voor leden en hun partners. De programmacommissaris geeft aan elke avond een bijzonder karakter.

·

Incidentele activiteiten zoals parachutespringen, een stadswandeling, gezamenlijk een paar dagen naar Ameland.