© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Waarom lid worden van Rotary Club Houten? En hoe?

Gezien het feit dat u op onze site terecht bent gekomen, duidt erop dat u belangstelling heeft voor een serviceclub. Wellicht heeft u nog geen voorkeur voor welke serviceclub, dat kunnen de Lions, Kiwanis, Ronde Tafel, JCI of een van de twee Houtense Rotary Clubs zijn.
Op onze website kunt u in ieder geval voldoende over onze activiteiten lezen, maar het is ook goed om even naar dit filmpje Waarom Rotary? te kijken:

Toegegeven dit is bekende Amerikaanse kost, maar wij hebben ook onze eigen Rotarian Jurgen Rayman, die een typisch Nederlandse uitleg geeft over het Rotary lidmaatschap.

.

Als u na het zien van deze twee films met ons in contact wilt komen, dan stellen wij dit oprecht op prijs. Hoewel Rotary diverse regels heeft voor het uitnodigen van nieuwe leden, kunt u ook zelf uw belangstelling kenbaar maken via een formulier of email.

Werkende mannen, bij voorkeur in de leeftijdsgroep 35-50 jaar, kunnen hiervan gebruikmaken.

De gegevens die wij langs deze weg ontvangen, worden door de ledencommissie, mits er reële kans van slagen is, besproken met het bestuur. Vervolgens zal het bestuur van onze club graag nader kennis willen maken in een persoonlijk gesprek, waarbij uw beroep (wij streven naar een brede diversiteit) en maatschappelijke inzet onderwerpen van gesprek zullen zijn.. Het zal duidelijk zijn dat met de toegezonden informatie vertrouwelijk wordt omgegaan.

Ieder die langs deze weg aan wil geven dat hij of zij belangstelling heeft voor het lidmaatschap van onze Rotaryclub, wordt verzocht het formulier in te vullen Dit formulier kan worden verzonden naar de Nieuwe Leden Commissie. Of u kunt uw belangstelling kenbaar maken bij: Henk van Kooten hvkooten@telfort.nl