Clubbijeenkomsten Rotary Houten

Clubbijeenkomsten

Print


In 1990 is de Rotaryclub Houten opgericht. Sindsdien treffen de leden elkaar wekelijks in Restaurant De Engel in Houten.

Image

Op woensdagen beginnen wij vanaf 17:45u. Na gezellig bijpraten vooraf (fellowship) gebruiken wij, met onze eventueel aanwezige gasten, om 18.30 gezamenlijk de maaltijd. Vanaf 19.00 u worden er doorgaans enkele korte huishoudelijke punten afgehandeld waarna een spreker het woord krijgt. Vaak is dat iemand uit eigen gelederen. Soms zijn het inleiders van buiten. Een maal per maand bespreken wij clubzaken, waarbij verslag gedaan wordt van te ondernemen programmazaken of projecten.

Rotaryclub Houten

RC Houten is een echt lokale club en telt gemiddeld 35 leden. Zij wonen in Houten en omgeving. Onze buur club en tevens dochter is de gemengde RC Houten -Castellum,

Rotary_Club_Houten_2014Rotary wil dat de leden een grote diversiteit aan beroepen vertegenwoordigen. Rotary Houten laat een grote verscheidenheid zien wat de achtergrond van de leden betreft. Deze diversiteit zorgt voor interessante discussies en het scherpen van elkaars mening. Daarbij wordt er naar gestreefd personen deel te laten uitmaken van de club die toonaangevend zijn in hun beroep. Bovendien moeten zij van onbesproken gedrag zijn en de ethische normen ondersteunen die leden van Rotaryclubs in hun leven aanvaarden. Rotarians zijn vaak ook buiten de club maatschappelijk actief. Omdat zoals iedereen ook wij ouder worden, staan we op dit moment open voor nieuwe jonge leden.

Lidmaatschap van de Rotary is op uitnodiging. Kandidaat-leden worden door leden voorgesteld. Als hun gegevens voldoen aan de eisen die aan nieuwe leden worden gesteld, worden de potentiële leden uitgenodigd om te komen kennismaken. Na een paar keer een bijeenkomst te hebben bijgewoond, laat de kandidaat weten of hij gevolg geeft aan de uitnodiging om zich aan te sluiten. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wie geïnteresseerd is, kan zijn belangstelling via de site op het tabblad “Lid worden”, kenbaar maken.

Rotary Houten toont zich maatschappelijk betrokken (zie: activiteiten). Elk jaar worden er projecten in binnen- en of buitenland gekozen waar wij ons voor inzetten. Bijvoorbeeld in de vorm van fondsenwerving of sponsoracties. Andere keren steken de clubleden de handen uit de mouwen om ergens een handje te gaan helpen. Bekend is de Truckersdag, Het Kerstdiner in de verzorgingshuizen, Wandelen voor water, Ouderen contact avond, Week van het Hospice etc.. Ook organiseren wij tweejaarlijks een fundraisingdiner. Tijdens dit diner wordt aan een vrijwilliger uit Houten of omstreken die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, de ‘Appelplukker’ uitgereikt.

In bijgaand filmpje, wat door Jan Roeleveld is gemaakt tijdens ons 25 jarig jubileum, geeft een goed beeld wie en wat Roteryclub Houten is en heeft gedaan: 25 jaar RC Houten.