© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat is Rotary?

Wat is Rotary?

Service above Self

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. Rotary is ’s werelds eerste service organisatie. In de Verenigde Staten opgericht door advocaat Paul Harris in 1905 in een problematische tijd in Chicago. Ondanks de diverse achtergronden van de eerste clubleden waren zij het eens dat het basisprincipe in privé en beroep gold van dienstbaarheid aan de samenleving. De idealen zijn gebleven, want het leidende motto is: “Service above Self”.

Momenteel is Rotary uitgegroeid tot 1,4 miljoen leden en 34.000 clubs in 165 landen wereldwijd. Rotary in Nederland telt ongeveer 500 clubs met circa 15.000 leden.

Rotary International heeft recentelijk haar visie bijgesteld:
Samen zien wij een wereld, waar mensen zich verenigen en actie ondernemen om een duurzame verandering te bewerkstelligen, over de wereldglobe, in onze omgeving en in onszelf.

De naam Rotary komt voort uit het principe dat alle functies tijdelijk (roterend) worden vervuld. De functies vallen binnen de vijf hoofdactiviteiten:

· community service,
het ondersteunen van lokale goede doelen, zowel persoonlijk als door de club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

· club service,
het bevorderen van het goed functioneren van de eigen club. Zoals een goede onderlinge verstandhouding, een inspirerend programma en persoonlijke inzet.

· international service,
humanitaire dienstverlening over de grens en bevorderen van de relaties met gelijkgestemden internationaal waarbij wordt gestreefd naar een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen.

· vocational service,
het toepassen van ethische principes (vanuit de missie en doelstelling van Rotary) binnen de eigen beroepsgroep of bij andere werkzaamheden.

· youth service,
het ondersteunen van jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

Meer informatie over de servicegedachte van Rotary http://www.rotary.org/