© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Van lokale initiatieven tot wereldwijde acties

Van lokale initiatieven tot wereldwijde actie, Rotary helpt!

The Rotary Foundation is een onafhankelijke, non-profit organisatie die Rotary helpt bij het vervullen van hun gezamenlijke missie. De Foundation behoort tot de top vijf van ’s werelds beste non-profit organisaties. TRF trekt jaarlijks zo’n 150 miljoen dollar uit om projecten wereldwijd te steunen.

Programma’s
Een belangrijk humanitair project van de Foundation is ‘End Polio Now’. Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd om de wereld poliovrij te verklaren.

https://www.rotary.nl/over/trf/webhare-2.jpg

The Rotary Foundation richt zich bovendien op jongeren en educatie, met onder meer onderwijsprogramma’s en beurzen voor studenten. Zo biedt zij Ambassadorial Scholarships (beurzen worden jaarlijks toegekend aan 1000 studenten om als ambassadeurs van goodwill te fungeren terwijl ze in het buitenland studeren) en Rotary World Peace Fellowships (voor studenten die hun ‘Master’s degree’ aan ‘Rotary Centers for International Studies’ willen behalen).

Onze Rotaryclub zet zich ook in voor lokale initiatieven en wereldwijde projecten.
Naast financiële hulp bieden we hulp in de vorm van inzet van ons netwerk, onze (vak)kennis en ervaring

Alle doelen hebben gemeen dat ze vallen onder een van de zeven zogenaamde ‘focusgebieden’ waar Rotary zich op richt:

·

Vrede en conflictbeheersing

·

Ziekte preventie en behandeling

·

Water, sanitatie en hygiëne

·

Gezondheid van moeder en kind

·

Basisonderwijs en alfabetisering

·

Economische en sociale ontwikkeling

·

Ondersteunen van het milieu