Oprichter Macheo, Marnix Huis in t Veld benoemd tot Paul Harris Fellow

Paul Harris Fellow Marnix Huis in ’t Veld ontvangt van Dieuwke Biesma (voorzitter Rotaryclub Leusden) de bij de onderscheiding behorende oorkonde.

Paul Harris Fellow

Marnix Huis ín ’t Veld werd – tot zijn verrassing - dinsdagavond 20 oktober benoemd tot Paul Harris Fellow. Deze prestigieuze internationale Rotaryonderscheiding (vernoemd naar de oprichter van Rotary) kan worden uitgereikt voor iemands inspanningen “… voor een beter begrip en vriendschap tussen volkeren in de wereld”. De uitreiking van dit blijk van waardering (een bul met insigne) gebeurde tijdens de wekelijkse bijeenkomt van de Rotaryclub Leusden door voorzitter Dieuwke Biesma.

Macheo

Marnix Huis in ’t Veld (40, geboren in Amersfoort) woont en werkt in Thika (Kenia) waar hij 10 jaar geleden oprichter was van de organisatie Macheo. Macheo startte toen als weeshuis voor 50 kinderen geleid door Nederlandse en Keniaanse vrijwilligers. Inmiddels is Macheo gegroeid tot een lokale welzijnsorganisatie met 145 medewerkers en enkele buitenlandse – vaak Nederlandse – vrijwilligers. Macheo is vooral werkzaam op het gebied van gezondheid, voedselvoorziening en onderwijs voor kinderen op basisscholen en families in sloppenwijken. Zo verstrekt Macheo dagelijks aan ca 20.000 kinderen op school voedsel, wat voor kinderen de reden is om naar school te gaan.

Macheo is onder leiding van Marnix (41, getrouwd met een Keniaanse, 2 kinderen) met vallen en opstaan gegroeid van een kleine traditionele vrijwilligersorganisatie tot een middelgrote professioneel gestuurde instelling die in de regio model staat voor eigentijdse hulpverlening.

Met onder andere een eigen boerderij, dierenfokprogramma’s en diensten wordt een deel van de uitgaven gedekt. Sponsoring wordt vooral ingezet voor nieuwe projecten, zoals grootschalige schoolprogramma’s op het gebied van seksualiteit, voedselvoorziening en onderwijsverbetering.

Leusden en Macheo

Gedurende 5 jaar is een relatie tussen Rotary Leusden, Macheo en sinds kort een partner Rotaryclub in Nairobi gegroeid die de organisatie heeft geholpen met financiële bijdragen (totaal ruim €120.000) en expertisesteun met raad en daad, vaak ter plaatse in Thika.

In Leusden heeft dat een beter inzicht opgeleverd in de situatie van achtergebleven kinderen, gezinnen en gemeenschappen in de rurale regio van Thika. En het besef dat ontwikkelingshulp via Rotarycontacten vaak effectiever kan zijn dan via geijkte organisaties of persoonlijke relaties.

Macheo bestaat dit jaar 2015 10 jaar. Een goed moment om Marnix een persoonlijk blijk van waardering te geven van Rotaryclub Leusden. Voor zijn initiatief, volharding, persoonlijk commitment en zorgvuldige en overtuigende manier van opereren in een gecompliceerde omgeving.

Naast de leden van Rotaryclub Leusden waren ook vertegenwoordigers van de Nederlandse stichting Macheo en het Rode Kruis Zeist (dat meehielp met de fondsenwerving voor een lopend project) bij de uitreiking aanwezig.

Gesprek over seksualiteit en uitreiking maandverband

Sloppenwijk Kiandutu bij Thika waar Macheo breed hulp biedt

Link

Klik hier voor meer informatie over Macheo