Onderzoek respijthuis in Leusden

Afbeeldingsresultaat voor mantelzorg

Mantelzorg in Leusden

Van de inwoners in Leusden is 25% (7.400 mensen) mantelzorger. Van die groep doet 15% dat langdurig en intensief (1043 mensen). Een groot aantal (10% van het totaal; 740 mensen) geeft aan dat ze zich zwaar belast voelt. De verwachting is dat dit aantal toeneemt.

Respijtzorg

Overbelasting gaat ten koste van de zorg voor de naaste, maar ook van de gezondheid van de mantelzorger. Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen is respijtzorg een oplossing. Bij respijtzorg worden de zorgtaken van de mantelzorger tijdelijk overgenomen door anderen. De mantelzorger krijgt daardoor de broodnodige adempauze. Respijtzorg kan op allerlei manieren aangeboden worden. Bijvoorbeeld in een speciaal daarvoor bestemde woning, een zogenoemd respijthuis.

Respijthuis

Een respijthuis biedt aan zorgvrager en mantelzorger respijtzorg in een huiselijke omgeving. Het respijthuis geeft aandacht aan zowel de zorgvrager als diens mantelzorger. De sfeer is warm, open, gastvrij, veilig, laagdrempelig en kindvriendelijk. Het respijthuis is 24 uur per dag en zeven dagen per week geopend.

In een respijthuis nemen vrijwilligers tijdelijk de zorgtaken van de mantelzorger geheel of gedeeltelijk over. Voor zover noodzakelijk gaat thuis geleverde professionele zorg tijdelijk mee naar het respijthuis. Denk aan specifieke zorgtaken die de thuishulp verricht. De mantelzorger behoudt samen met de zorgvrager de regie over de geleverde zorg.

De medewerkers van een respijthuis bestaan voornamelijk uit getrainde vrijwilligers. Zij nemen de taken van de mantelzorgers tijdelijk over. Het respijthuis beschikt ook over een professionele coördinator die leiding geeft aan de organisatie binnen het respijthuis.

Respijthuis in Leusden, de volgende stappen

De leden van Rotaryclub Leusden willen een bijdrage geven aan de lokale samenleving in Leusden. Het internationale motto van Rotary is “We serve”. Vanuit deze servicegedachte hebben de leden van Rotaryclub Leusden zich ingezet voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een respijthuis in Leusden. Dit onderzoek is in het najaar van 2018 afgerond en heeft onomstotelijk aangetoond dat er in Leusden behoefte is aan een voorziening zoals een respijthuis. Overigens is de naam respijthuis maar een werknaam. We denken eerder aan "Logeerhuis".

Oktober 2018 zijn de resultaten gepresenteerd en besproken met potentiële stakeholders, zoals Gemeente Leusden, Woningstichting Leusden en vele anderen. Het resultaat is dat we met een groep van vier potentiële stakeholders (waaronder Rotary Leusden) verder praten in een fase waarin we de realisatie van een respijthuis onderzoeken. Dat betekent locatie, financiering, vrijwilligersondersteuning, etc. Wij noemen dat fase 3.

Wij verwachten in het jaar 2019 deze fase 3 af te ronden en de volgende stappen te kunnen ondernemen naar de realisatie van dit project.

Meer informatie?

Meer informatie over ons onderzoek naar een respijthuis in Leusden kunt u vragen aan clublid Brigitte Jacobs.