Vragen over een respijthuis in Leusden

Veelgestelde vragen

Waarom is een respijthuis nodig?

De behoefte om langdurig mantelzorg te geven neemt toe. Onderzoek toont aan dat er veel mantelzorgers zijn die de zorgtaken niet meer kunnen uitoefenen. Mantelzorgers raken burn-out. Met als gevolg dat degene die zorg ontvangt moet worden opgenomen in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis. Mantelzorgers hebben hulp nodig de zorgtaken voor degene aan wie zij zorg verlenen zo lang mogelijk vol te houden.

 

Waarom raken veel mantelzorgers burn-out?

Door de in gang gezette decentralisatie van de zorg naar de gemeenten moeten mensen steeds langer in hun eigen woonomgeving blijven wonen. Verzorgingshuizen zijn verdwenen, verpleeghuizen zijn alleen voor diegene die langdurige hoog complexe zorg nodig hebben. Er wordt geacht dat zorg zoveel mogelijk wordt gegeven door mantelzorgers thuis.

Door een toenemend gebrek aan verzorgenden in de thuiszorg, neemt de druk bij mantelzorgers toe om ook meer zorgtaken over te nemen. Daarnaast hebben veel mantelzorgers meerdere taken of moeten voor meerdere personen mantelzorger zijn. Bijvoorbeeld zorg geven aan zowel de ouders als schoonouders. Ook de kinderen die mantelzorgtaken verlenen worden steeds ouder en krijgen zelf ook lichamelijke problemen.

Het is voor partners die mantelzorg geven zwaar om 24 uur per dag, zeven dagen in de week mantelzorg te verlenen. Veel mantelzorgers gaan over hun eigen grenzen heen. Ze moeten niet alleen, maar willen ook zo lang mogelijk de mantelzorg aan hun geliefden geven. Het is dus niet zo raar dat veel mantelzorgers burn-out raken en de zorgtaken niet meer kunnen vervullen.

 

Waarom nemen de zorgkosten toe?

Door demografische veranderingen komen er steeds meer ouderen die ook steeds ouder worden.

Er is sprake van dubbele vergrijzing. Hoe ouder iemand wordt, hoe groter de kans op zorgafhankelijkheid en het krijgen van een of meerdere chronische ziektes. Wanneer iemand zorgafhankelijk werd, werd deze persoon vaak opgenomen in een zorginstelling zoals een verzorgingshuis of verpleeghuis. De uitgaven voor deze langdurige zorg namen exponentieel toe. Op lange termijn zou deze zorg onbetaalbaar worden. Dus waren en zijn maatregelen nodig.

Waarom moeten mensen zo lang mogelijk thuis wonen?

Zorg die thuis wordt gegeven is goedkoper dan in een zorginstelling. Gemeentes hebben de wettelijke taak een deel van de zorgtaken – die voorheen in de zorginstellingen werd verricht – vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te leveren, tegen 20% lagere kosten.

Om de zorgkosten binnen de perken te houden is het nodig zorgafhankelijke mensen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten verblijven. Dit is een taak van zowel de gemeente als van de inwoners van de gemeente. Er wordt een beroep gedaan op burgers om zorg door mantelzorgers te laten uitvoeren. Dit vanuit de gedachte van de participatiesamenleving.

Meer informatie?

Meer informatie over ons onderzoek naar een respijthuis in Leusden kunt u vragen aan clublid Brigitte Jacobs.