Vragen over onderzoek naar respijthuis in Leusden

Afbeeldingsresultaat voor haalbaarheidsonderzoek

Veelgestelde vragen

Wat omvatte het haalbaarheidsonderzoek naar een respijthuis?

Het haalbaarheidsonderzoek richtte zich op diverse aspecten van een dergelijk huis in Leusden. Denk daarbij aan zaken als omvang doelgroep, zorgbehoefte, zorgtaken, verwijzers, professionele bezetting en vrijwilligers, huisvesting, financiën, publiciteit en communicatie.

Wat is de status van het haalbaarheidsonderzoek?

Oktober 2018 zijn de resultaten gepresenteerd en besproken met potentiële stakeholders, zoals Gemeente Leusden, Woningstichting Leusden en vele anderen. Het resultaat is dat we met een groep van vier potentiële stakeholders (waaronder Rotary Leusden) verder praten in een fase waarin we de realisatie van een respijthuis onderzoeken. Dat betekent locatie, financiering, vrijwilligersondersteuning, etc. Wij noemen dat fase 3.

Wat is de planning van het vervolgonderzoek (fase 3)?

Wij verwachten in het jaar 2019 deze fase 3 af te ronden en de volgende stappen te kunnen ondernemen naar de realisatie van een respijthuis in Leusden.

Welke disciplines hebben jullie in de onderzoeksgroep zitten?

De projectgroep bestaat uit leden van onze club met langdurige werkervaring in relevante vakgebieden: zorg, openbaar bestuur, projectmanagement, financiën, vrijwilligerswerk, woningbouw, vastgoed en communicatie.

Met welke partijen en belanghebbenden spreken jullie?

De belangrijkste groep die we willen bereiken zijn de mantelzorgers. Cijfers geven een indicatie, maar de mantelzorgers zelf weten wat ze nodig hebben.

Daarnaast spreken we met Lariks, de Gemeente Leusden, Beweging 3.0, de Woningstichting Leusden, Centraalzorg, de huisartsen en andere verwijzers, en zijn er gesprekken met respijthuizen in andere gemeenten in Nederland.

Zijn er voorbeelden elders in Nederland van een dergelijk respijthuis?

Er zijn veel initiatieven op dit gebied. Er zijn inmiddels respijthuizen geopend in Alkmaar, Amsterdam, Nijmegen, Eindhoven. Er zijn plannen voor respijthuizen in Zwolle, Amersfoort, Soest en in veel andere gemeenten wordt de noodzaak voor een dergelijk initiatief onderkend.

Wat is de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek?

Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Oktober 2018 zijn de resultaten gepresenteerd en besproken met potentiële stakeholders, zoals Gemeente Leusden, Woningstichting Leusden en vele anderen. Het resultaat is dat we met een groep van vier potentiële stakeholders (waaronder Rotary Leusden) verder praten in een fase waarin we de realisatie van een respijthuis onderzoeken. Dat betekent locatie, financiering, vrijwilligersondersteuning, etc. Wij noemen dat fase 3.

Wat wordt de naam van het respijthuis?

Dat weten we nog niet. We beschouwen "respijthuis" als een werknaam, omdat het aansluit bij de officiële zorgvraag "respijtzorg". Maar als naam denken we eerder aan "Logeerhuis".

Meer informatie?

Meer informatie over ons onderzoek naar een respijthuis in Leusden kunt u vragen aan clublid Brigitte Jacobs.