Rotary connects the world, Ate Buitenveld, voorzitter RcOosterwolde,heet u hartelijk welkom.

Bridgen Kinderen in beweging

Kinderen met (risico op) overgewicht in beweging krijgen!

Kinderen met overgewicht hebben vaak minder zelfvertrouwen. Eetpatronen, onvoldoende of niet sporten en te weinig bewegen zijn vaak oorzaken van te dikke kinderen. De gevolgen van overgewicht liegen er niet om. Kinderen met overgewicht kunnen een te hoge bloeddruk hebben, een te hoog cholesterolgehalte maar ook diabetes 2 en last van gewrichten zijn hier voorbeelden van. Het kind voelt zich vaak niet fijn om mee te spelen met andere kinderen omdat het niet mee kan komen met de rest van de groep. Soms durven kinderen niet meer naar een sportclub omdat er gevoelens van schaamte zijn.

De buurtsport is sinds 2014 actief met de motorische screening op basisscholen in de gemeente Ooststellingwerf. Er wordt dan gekeken naar het evenwicht, de sprongkracht, de springcoördinatie en het stuiteren. Na deze screening en de bespreking met de leerkracht kan er een oudergesprek plaats vinden. Ouders kunnen dan kiezen voor een vervolgaanbod: kinderfysiotherapie of SOB Extra (Sport Op Basisscholen) dat is een extra beweeggroep.

SOB Extra heeft als doel om de grotere bewegingsachterstand bij deze kinderen te verkleinen en op het motorische niveau van leeftijdsgenoten te laten aansluiten. Hierdoor wordt de stap naar de reguliere sportverenigingen verkleind. Kinderen met overgewicht die met elkaar sporten en meedoen aan deze extra gymlessen krijgen ook meer zelfvertrouwen.
Deze aanpak werd eerder financieel ondersteund vanuit zorgverzekeraar De Friesland. Om de huur van de accommodaties te bekostigen en materialen aan te schaffen is geld nodig. Op basisscholen kunnen de Buurtsportcoaches dan “Sport Op Basisscholen Extra” uitvoeren en daardoor gaan de kinderen hoger scoren op balans- en balvaardigheidstesten, zijn motorisch vaardiger en hebben minder vaak overgewicht en/of obesitas.

Bewegen wordt dan als iets positiefs gezien.

 Met uw deelname aan deze bridgedrive bevordert u het verminderen van de kans op overgewicht bij kinderen!

Bridgedrive '19

Speeddaten in gemeentehuis

Beroepenvoorlichting in gmeentehuis

Rotaryclub Oosterwolde  organiseert maandag  25 maart 2019   beroepenvoorlichting


Een paar honderd leerlingen van Stellingwerf College (Oosterwolde) en Liudger (Waskemeer) kunnen weer bezit nemen van tientallen spreekkamertjes en de raadszaal van het Ooststellingwerfse gemeentehuis tijdens de jaarlijkse voorlichtingsmiddag over beroepskeuze. 

Rotaryclub Oosterwolde tekent dan voor de negende keer voor de organisatie. De scholieren mogen zelf een vijftal beroepen noemen waarin zij zijn geïnteresseerd zijn. De Rotaryclub Oosterwolde zorgt er dan voor dat iemand die dat beroep zelf uitoefent of collega’s heeft die dat doen,  aanwezig is en dan over elk aangedragen beroep in het kort iets kan vertellen en de leerlingen op het spoor van een vervolgopleiding kan zetten. Dat gebeurt in kleine groepjes, waarvoor steeds een kwartier wordt uitgetrokken. De jeugd spreekt daarom van speeddaten. Ditmaal wordt verwacht dat er zelfs meer dan vijftig beroepen-voorlichters worden ingezet.

Zwemles Vluchtelingen

ROTARY HAALT VLUCHTELINGEN OP HET DROGE

 

In 2016 was de opbrengst van de jaarlijkse bridgedrive van de Rotaryclub Oosterwolde bestemd voor de afdeling Ooststellingwerf van Vluchtelingenwerk. Daar leefde onder meer de wens om zwemlessen te kunnen geven aan vluchtelingen met een verblijfsstatus. Wie van Nederland zijn nieuwe vaderland wil maken, krijgt wellicht veel meer met water te maken dan in het land van herkomst. Met groot enthousiasme gingen groepjes volwassenen en jongeren aan de slag in het overdekte bad Boekhorst in Oosterwolde. Welzijnsinstelling Scala en stagières van de CIOS-opleiding sprongen bij en zorgden ervoor, dat inmiddels de eerste certificaten konden worden uitgereikt. De zwemlessen gingen automatisch gepaard met enig taalonderricht, wat mooi was meegenomen. Het is immers niet zo gemakkelijk als je in een nieuwe woonplaats letterlijk en figuurlijk in het diepe wordt gegooid..... Een mooi voorbeeld van hoe RotaryHelpt,  zie ook   http://rotaryhelpt.nl/

 

lees meer