© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Care For Girls Foundation

Care For Girls

Meisjes uit India uit kansarme gezinnen blijven vaak in dezelfde armoede spiraal zitten als hun moeders.

Geen scholing en opleiding betekent geen gelegenheid om goed betaald werk te vinden om daarmee een menswaardig bestaan op te bouwen.

Deze meisjes zijn kansarm maar niet kansloos. Daarom wil Care for Girls voor hen een steun in de rug zijn en ze een kans bieden op zelfstandigheid.

 

Al kent India sinds 2009 het recht op gratis onderwijs toch volgen lang niet alle kinderen onderwijs. Op de gratis Government Schools zijn er vaak geen leraren of boeken aanwezig, zijn de klassen overvol en de schoolgebouwen te klein.

Vaak moeten de kinderen uit de arme gezinnen vanaf jonge leeftijd werken om bij te dragen aan de inkomsten van het gezin en gaat ze daarom niet naar school.

Het geven van een opleiding, juist aan meisjes, heeft in onze ogen een positief effect op het hele gezin en daarmee op de gemeenschap.

Omdat ze leren lezen, rekenen en schrijven kunnen ze hun vaak ongeletterde ouders en omgeving helpen.

 1 of 5


Onze visie

De Stichting Care for Girls Foundation vindt dat alle meisjes in India recht hebben op goed basisonderwijs en een goede vervolgopleiding.

 

Onze missie

De doelstelling van de Stichting Care for Girls Foundation is om kansarme meisje in India een gerichte toekomst te bieden door middel van scholing en persoonlijke ontwikkeling. We denken hierbij ook aan:

·       medische zorg

·       ondersteuning bij het verkrijgen van documenten zoals een geboortebewijs

·       schooluniform en leermiddelen

·       leren omgaan met zakgeld

·       zorg voor anderen

·       sociale vaardigheden

Na het volgen van de basisopleiding van 12 schooljaren en een beroepsopleiding hebben meisjes, inmiddels jonge vrouwen, zicht op een baan en daarmee op zelfstandigheid. Hiermee wordt de armoede spiraal doorbroken en wordt uithuwelijking op jonge leeftijd voorkomen. Meisjes, jonge vrouwen kunnen op hun beurt met hun kennis en inkomen veel betekenen voor hun omgeving.

 Hoe doen we dit?

Care for Girls Foundations staat de meisjes bij tijdens de hele schoolperiode. Dat doen we financieel, medisch en sociaal. We betalen het schoolgeld, eventuele bijlessen en zorgen voor medische zorg waar nodig. Een voorbeeld: veel meisjes hebben door eenzijdige voeding slechte ogen, wij zorgen voor eenoogmeting en eventueel een bril. Ook een jaarlijks tandartsbezoek hoort bij de medische zorg die we bieden. Verder zijn we een vraagbaak en bieden we ondersteuning bij problemen in hun leven.

Dit klinkt eenvoudiger dan het is.

We zoeken meisjes die weliswaar kansarm zijn maar niet kansloos, meisjes die blijk geven de kans te pakken en ervoor te werken. Tevens moeten hun ouders akkoord gaan met het feit dat hun dochter niet gaat werken en ook niet jong wordt uitgehuwelijkt.

Het officiële Indiase regeringsstandpunt is dat er geen huwelijk mag plaatsvinden voor het 21e levensjaar én dat onderwijs gratis is voor iedereen, toch is de praktijk vaak anders.

Kritiek op de overheid wordt niet op prijs gesteld en Care for Girls stelt zich daarom voorzichtig op in haar uitingen.

Minimaal 1 keer per jaar worden de scholen, ouders en meisjes bezocht. De meisjes kunnen Margreeth Kuipers of contactpersoon Radikha altijd bellen, whatsappen of e-mailen.

In de coronaperiode waren de scholen gesloten en kon er alleen online lessen gevolgd worden. Care for Girls Foundation heeft voor meerdere meisjes een smartphone bekostigd zodat ze onderwijs konden blijven volgen.


Financiering

Ondanks dat de kosten voor scholing in India lager liggen dan in Nederland is het voor een arm gezin onmogelijk om hun kinderen goed onderwijs te laten volgen, laat staan een beroepsopleiding. De scholen en vervolgopleidingen die goed onderwijs bieden kosten nu eenmaal geld.

Care for Girls Foundations zorgt ervoor dat het geld rechtstreeks naar de school gaat. Ook zaken als schooluniform en leermiddelen betalen we rechtstreeks.

We hebben nauwelijks overhead kosten.

Alleen Radikha, een van onze meisjes van 19 jaar, krijgt een kleine vergoeding voor het coördineren van de contacten en diensten aldaar.

Verder moet communicatie en media betaald worden.

Margreeth Kuipers werkt onbezoldigd evenals het bestuur van de Stichting Care for Girls Foundation.

 

 Care for Girls Foundation verkrijgt haar inkomsten op twee manieren;

·       Via de stichting Sits for Women waarmee oprichter van Care for Girls Foundations Margreeth Kuipers eerlijk geproduceerde goederen importeert uit Peru en India. De makers krijgen een eerlijke prijs voor hun mooie producten en de opbrengst uit verkoop in Nederland gaat naar Care for Girls Foundation.

·       Via sponsoring, sponsors betalen de opleiding voor een meisje en kunnen haar volgen middels schoolrapporten, foto’s en zelfs een bezoek aan haar brengen in India onder leiding van Margreeth Kuipers.

 

Feiten:

Op dit moment verzorgt Care for Girls Foundation de schoolopleiding voor 34 meisjes in leeftijd variërend van 10 tot 19 jaar.

We werken met drie basisscholen:

Literacy India School, Saint Soldier School en Rotary School.

De verdeling van de meisjes over de diverse klassen en scholen is op dit moment:

Klas

Literacy India

St. Soldier

Rotary

Yuva Health Care

6

1

4

 

 

7

2

1

1

 

9

2

2

1

 

10

2

1

1

 

11

4

2

4

 

12

1

2

2

 

 

 

 

 

4

 

We werken met Yuva Health Care, een centrum voor beroepsopleidingen in de zorg. Vier meisjes hebben hun twaalfjarige basisschoolperiode afgerond en gaan in oktober beginnen met hun vervolgopleiding aan Yuva Health Care.

De meisjes wonen allemaal in Gurgaon of omgeving. Gurgaon is een snelgroeiende stad ten zuiden van New Delhi en officieel de stad met de ergste luchtvervuiling ter wereld.

Stichting Care for Girls Foundation heeft een ANBI status.

                             Voor meer info verwijzen wij u graag naar de website van Care For Girls