Community Service

ROTARY                Stichting Community Service

Wij zijn een actieve club van mensen die graag iets doen voor de samenleving. Want samen is meer mogelijk! In de loop van de jaren hebben wij al veel voor de lokale en internationale gemeenschap kunnen doen. En, door middel van het deelnemen aan projecten en/of het werven van fondsen hiervoor, willen we dat ook graag blijven doen.

Onze voorkeur gaat hierbij uit naar projecten die zich dichtbij huis afspelen. Heb je een aanvraag dan kun je deze indienen via de Stichting Community Service. Deze is in het leven geroepen door de Rotaryclub Sassenheim voor de financiering van goede doelen projecten.

Het bestuur van de Rotaryclub is tevens het bestuur van deze stichting. Alle inkomsten (uit acties en fondsenwerving) en uitgaven aan projecten lopen via deze stichting.

Om te voorkomen dat je een aanvraag doet die niet voldoet aan de door de stichting opgestelde criteria, geven wij hieronder een overzicht. Wij doen dit om teleurstelling en onnodig werk te voorkomen.

De criteria voor een bijdrage van de Stichting Community Service van de Rotary Club Sassenheim zijn als volgt:

1.

De aanvraag dient schriftelijk te geschieden via het emailadres van de secretaris van de Rotaryclub Sassenheim: secretaris@rotary-sassenheim.nl door een persoon, organisatie of stichting gevestigd in Nederland, die tevens verantwoordelijkheid neemt voor de voortgangs- en eindrapportage;

2.

De doelstelling van plaatselijke of regionale projecten moet:

- een maatschappelijk doel dienen;

- versterkend zijn voor de gemeenschap of de doelgroep binnen de gemeenschap waarvoor het project is opgezet;

- gedragen worden door een groep minimaal bestaande uit 5 personen;

Voor internationale projecten geldt dat deze moeten passen binnen de Areas of Focus van Rotary International, zie:

https://www.rotary.nl/d1600/Foundation/Areas%20of%20focus/

3.

De gevraagde bijdrage is niet hoger dan de eigen bijdrage van de aanvrager;

4.

De verstrekte bijdrage mag alleen worden aangewend voor het in de aanvraag omschreven project;

5.

Het project dient een concrete activiteit met een zichtbaar resultaat te zijn;

6.

Stichting Community Service Rotary Sassenheim draagt niet bij aan exploitatiekosten;

7.

Stichting Community Service Rotary Sassenheim draagt slechts bij uitzondering bij aan de voorafgaande fundraising activiteiten voor een project;

8.

De aanvragende partij verleent door de acceptatie van de bijdrage van de Stichting Community Service Rotary Sassenheim toestemming om foto’s van de activiteit en/of het eindresultaat te plaatsen op de website of andere uitingen van de Stichting Community Service Rotary Sassenheim en Rotaryclub Sassenheim;

9.

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één maand na afloop of realisatie van het project ontvangen wij van de aanvragende partij een kort inhoudelijk verslag, foto’s (in jpeg formaat) en een financieel verslag;

10.

De bijdrage van de Stichting Community Service Rotary Sassenheim wordt uitgekeerd zodra het eindverslag is ontvangen en goedgekeurd;

11.

Als blijkt dat de bijdrage van de Stichting Community Service Rotary Sassenheim niet of niet in zijn geheel nodig is, dan wordt de betaling dienovereenkomstig aangepast.

 

Hoe behandelen wij jouw aanvraag

Zodra jouw aanvraag binnen is zal Community Service jouw aanvraag bespreken en aan het bestuur van de Rotaryclub Sassenheim een advies geven. 
In de bestuursvergadering van de Rotaryclub Sassenheim worden elk kwartaal de aanvragen behandeld en wordt een besluit genomen over de aanvraag. Bij grote projecten gebeurt dat door de hele club. Community Service stelt jou op de hoogte van de beslissing.

Door de wijze waarop Rotary Sassenheim is georganiseerd moet je rekening houden met een iets langere doorlooptijd. Houd rekening met een doorlooptijd van drie maanden voor je antwoord krijgt op jouw verzoek.