© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat is rotary?

1. Service above Self

De volgende tekst is afkomstig van Rotary Nederland.

Avenues of Service
Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self. Rotary realiseert dit met de middelen die haar ter beschikking staan. De organisatie rust op vier pijlers, de zogenoemde Avenues of Service.

http://www.rotary.nl/debiltbilthoven/activiteiten/serviceorganisatie/Serviceorganisatie/Serviceorganisatie-1.gif

Clubservice

Dit zijn alle alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Daaronder wordt verstaan: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functievervulling. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek, genaamd attendance. Een hoge attendance bevordert de Fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

http://www.rotary.nl/debiltbilthoven/activiteiten/serviceorganisatie/Serviceorganisatie/Serviceorganisatie-2.gif

Vocational Service

Uitgangspunt is hier de vraag : hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

http://www.rotary.nl/debiltbilthoven/activiteiten/serviceorganisatie/Serviceorganisatie/Serviceorganisatie-3.gif

Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als locale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

http://www.rotary.nl/debiltbilthoven/activiteiten/serviceorganisatie/Serviceorganisatie/Serviceorganisatie-4.gif

International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingprogramma´s, contactclubs, et cetera. Voor deze vier Avenues zijn in de clubs commissies ingesteld waarin de leden bij toerbeurt zitting hebben.