© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Lid worden?

Lid worden?


Heeft u interesse in het lidmaatschap van onze Rotaryclub?

Dat kan via de website van Rotary Nederland. Klik hier:belangstelling voor het lidmaatschap. Wij zien de gegevens met belangstelling tegemoet. Het invullen biedt geen garantie om ook te worden uitgenodigd, maar we gaan serieus met de gegevens aan de slag en laten zeker iets van ons horen!

De algemene regel is, voor het lidmaatschap wordt men uitgenodigd, men wordt gevraagd. Dit betekent dus dat, wanneer iemand uit eigen beweging lid wenst te worden, hij of zij tenminste twee leden zal moeten vinden, die bereid zijn hem of haar als kandidaat-lid voor te stellen. De procedure is dat tenminste twee leden een voorstel voor de kandidatuur bij het bestuur indienen.

De ledencommissie bekijkt de kandidatuur, in de eerste plaats op grond van de classificatie (het beroep en de functie) en de mogelijke geschiktheid van de betrokkene. In het geval van een positieve beoordeling wordt een vertrouwelijk voorstel aan de clubvergadering voorgelegd. Indien geen gegronde bezwaren worden opgeworpen, zal de betrokkene worden uitgenodigd. Als kandidaat-lid kan hij of zij enkele clubbijeenkomsten bijwonen om vervolgens zelf te beslissen wel of geen lid te worden.

Het lidmaatschap van Rotary is bepaald anders dan dat van een willekeurige vereniging. Het is immers een verre van vrijblijvende zaak. Rotary is gezellig, verrijkend voor het individuele lid en het opent vele deuren. Het lidmaatschap is echter ook verplichtend. Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij in de ruimste zin van het woord ‘meedoet’, regelmatig bij de clubbijeenkomsten aanwezig is (de attendance) en eveneens regelmatig aan de service-inspanningen enerzijds en aan de sociale evenementen anderzijds participeert.

Rotary International is een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers. Lidmaatschap is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend.

Als u nog weinig of geen ervaring hebt met Rotary, dan is het goed u eerst wat meer te verdiepen in de organisatie en de grondbeginselen van Rotary. Een manier om dat te doen is de website van Rotary International of Rotary Nederland te bezoeken, maar een gedegen voorbereiding vormt het raadplegen van de statuten.

Nu is dat wel wat veel gevraagd voor een eerste kennismaking, dus wij lichten er twee artikelen uit, die essentieel zijn voor Rotary. Als u niet zo’n lezer bent, kunt u ook dit filmpje bekijken.