© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Schoonwater voor Cambodja

Rotaryclub Vlaardingen heeft in het afgelopen clubjaar ruim 27.000 euro opgehaald en aan goede doelen gedoneerd. Het geld ging voornamelijk naar Vlaardingse goede doelen en een gedeelte naar een waterproject in Cambodja.

‘Het was in meerdere opzichten een succesvol jaar’, aldus scheidend voorzitter Martijn Verbeek. ‘We zijn zichtbaar geweest in de stad met het Alleenstaandendiner, het Groot Vlaardings Dictee en de Santarun. Allemaal acties om geld in te zamelen voor met name Vlaardingse goede doelen’.

Werken voor een kleine gemeenschap

Daarnaast was Rotaryclub Vlaardingen met een team actief in Cambodja. ‘We hebben met eigen ogen gezien wat onze hulp voor een kleine gemeenschap betekent’ aldus een trotse voorzitter Verbeek. ‘Het project in Cambodja geeft 20.000 mensen toegang tot schoon drinkwater.’

Rotary in actie

Ook staken de leden van Rotaryclub Vlaardingen in de stad zelf de handen uit de mouwen. Zo namen de leden deel aan het wilgenknotten als onderhoud van de Broekpolder en maakten zij de Bavinckschool nog ‘groener’. Rotaryclub Vlaardingen werkte ook mee aan het Petje Af project, waarbij de ontluikende talentonwikkeling van kinderen die uit de boot kunnen vallen, gestimuleerd wordt. ‘De kinderen kwamen daardoor in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen’, besluit Verbeek.

Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen: mensen uit allerlei beroepsgroepen die samenwerken om buitengewonen dingen voor de gemeenschap te realiseren. Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging.