Stichting Community Service Rotary Vlaardingen en ANBI

Afbeeldingsresultaat voor logo anbiDe St. Community Service Rotary Vlaardingen is aangemerkt als ANBI.

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel.

Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

In het kader van de ANBI-status van de St. Community Service Rotary Vlaardingen treft u onderstaand de relevante informatie:

Naam

Stichting Community Service
Rotary Vlaardingen

RSIN-nr.

006090886 (details)

KvK

41141274 (details)

Functionarissen

Thierry ’t Hart

Nico Smiet

Jac. Verkuil

Beloningsstructuur

Er worden geen beloningen verstrekt door de stichting aan haar functionarissen.

Doelstelling

Doelstelling van de Stichting Community Service Rotary Vlaardingen is om ‘community-service-gerichte’ activiteiten te initiëren, organiseren, ondersteunen en begeleiden in de vorm van bijvoorbeeld maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten ten behoeve van de lokale / regionale, en/of (inter-)nationale gemeenschap.

Bankrekeningnummer

NL65 INGB 0652 4206 56