© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2-wekelijkse bijeenkomsten

De 2-wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagavond vormen de basis van de club. Tussen 18.00 en 20.00 uur wordt er gegeten en is er ruimte voor vriendschaap, kennisdelen met bijvoorbeeld een spreker van binnen of van buiten de club.

De sfeer is open en informeel; vriendschap en saamhorigheid zijn voor ons belangrijke middelen die ons helpen om de doelstellingen van onze club te realiseren.

Voorbeelden:

·

Een gastspreker

·

Een bedrijfsbezoek

·

Hands-on activiteiten

·

Talent ontwikkeling

·

Clubavonden

·

Samenwerking met andere serviceclubs

·

Internationale contacten