© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Zoek u een donatie voor een vernieuwd project?

Zoekt u een donatie voor uw vernieuwende project?

·

lees bij de aanvraagcriteria of uw project in aanmerking komt

·

dien uw aanvraag in via de e-mail

·

u ontvangt altijd een reactie van ons

Aanvraag doen

Wanneer uw project in aanmerking wil komen voor een donatie, kunt u een aanvraag indienen. Daarvoor is geen vast aanvraagformulier omdat wij u graag de vrijheid laten uw project op uw eigen wijze te presenteren. Wanneer wij onderstaande punten uit uw presentatie kunnen lezen en het project aan de voorwaarden voldoet, kunt u rekenen op onze interesse en inzet om tot een snel antwoord te komen.

De aanvraag per email

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan per email. Eventuele papieren documentatie kunt u desnoods separaat per post verzenden. Mondelinge toelichting heeft alleen zin wanneer wij na eerste bestudering vragen hebben. U wordt daarover per email bericht.

Projectbeschrijving

Uw aanvraag moet een volledige projectbeschrijving bevatten: het ontstaan van het project, betrokken mensen, meerjarenplan, concrete doelstellingen, de weg waarlangs de doelen worden bereikt en de eventuele partners waarmee wordt samengewerkt. Wij gaan ervan uit dat u nu en in de toekomst bereid bent alle gewenste informatie over uw project te geven.

Motivatie

Uw aanvraag aan Rotary Club Vlaardingen moet beoordeeld. Daarom is het nuttig te vermelden waarom u de aanvraag juist bij ons indient. Wij moeten voortdurend keuzes maken en houden hier dus ook rekening mee.

Financiële informatie

Uw aanvraag dient volledige financiële informatie te bevatten. Dat wil zeggen een begroting en dekkingsplan, gegevens over het eigen vermogen, andere lopende aanvragen en toegekende subsidies en bijdragen aan het project. Tevens dient u concreet aan te geven welke vraag u aan Rotary Club Vlaardingen stelt.

Tijdpad

In sommige gevallen kan het erg helpen wanneer u inzicht geeft in het tijdpad dat het project volgt. Deadlines, cruciale data, beslismomenten, maar ook simpelweg het begin en het geplande eind van de activiteiten.

Praktische gegevens

Uiteraard bevat uw aanvraag alle benodigde informatie over de aanvrager, de juridische vorm waarin het project is georganiseerd, adresgegevens, telefoonnummers van betrokken personen, emailadressen, url website, bankgegevens en dergelijke. U helpt ons zeer wanneer u aangeeft welke personen kunnen worden benaderd met (specifieke) vragen, wanneer en hoe.

Aanvullende informatie

U kunt uw aanvraag verrijken met aanvullende informatie. Daarvan enkele voorbeelden: blijken van media-aandacht, aanbevelingen of referenties, onderzoeken, cv's, succesvolle projecten die eerder zijn uitgevoerd, brochures, presentaties, foto's etc.

Adressering van uw aanvraag

U kunt uw aanvraag richten aan de voorzitter van Stichting Community Service / Rotary Club Vlaardingen. Het e-mailadres is info@rotary-vlaardingen.nl