© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Welkom bij Rotaryclub Vlaardingen

Welkom op de website van Rotaryclub Vlaardingen

Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroepsgroep,de zakenwereld en overheden samen te brengen om met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen. Daarbij zetten we ons in voor goede doelen, zowel lokaal als internationaal.

Geen uitdaging is te groot voor ons

Al meer dan een eeuw slaat de Rotary bruggen tussen culturen en verbinden we continenten. We zetten ons in voor vrede, bestrijden analfabetisme en armoede, helpen mensen toegang te krijgen tot schoon water en sanitaire voorzieningen, en bestrijden ziekten. Ons nieuwste doel is het beschermen van onze planeet en haar hulpbronnen.

Samen zijn wij toegewijde vrienden en buren die deel uit maken van het wereldwijde netwerk van Rotary International. De leden komen elke 14 dagen op dinsdagavond bij elkaar in het Delta Hotel voor diner of een drankje, vaak gevolgd door een lezing. We hebben allemaal een ander vak of beroep, we discussiëren graag en wisselen ervaringen uit.

Zo helpen wij onder andere mee om 20.000 mensen in Cambodja toegang te geven tot schoondrinkwater, werken we wereldwijd aan het uitroeien van Polio in de wereld, leiden we in Delft studenten uit de hele wereld op tot lokale watermanagement specialisten en is de Rotary betrokken bij vredesvraagstukken.

Samenwerken aan dit soort projecten, versterkt de onderlinge band. 

2-Wekelijkse bijeenkomsten

De 2-wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagavond vormen de basis van de club.

Tussen 18.00 en 20.00 uur wordt er gegeten en is er ruimte voor vriendschap, kennisdelen met bijvoorbeeld een spreker van binnen of van buiten de club.

De sfeer is open en informeel; vriendschap en saamhorigheid zijn voor ons belangrijke middelen die helpen om de doelstellingen van onze club te realiseren.

Voorbeelden:

  • Een gastspreker
  • Een bedrijfsbezoek
  • Hands-on activiteiten
  • Talent ontwikkeling
  • Clubavonden
  • Samenwerking met andere serviceclubs
  • Internationale contacten

Goede doelen steunen
Groot Vlaardings Dictee
Groot Vlaardings Dictee
Alleenstaanden Diner
Vlietlandkamp
Lees meer
Geweld tegen vrouwen en meisjes voorkomen en bestrijden
Orange the World 2022
Gouverneur 2022-2023
Wie is Manja van de Plasse
100 Jaar Rotary in Nederland
Klik Hier
Europa poliovrij
Europa poliovrij
RLI District 1600
INFO