© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Groot Vlaardings Dictee

2021

Grootvlaardingsdictee

Wie wordt de beste speller van Vlaardingen?

Groot Vlaardings Dictee ook thuis te maken

Elk jaar organiseert Rotaryclub Vlaardingen in de Stadsgehoorzaal het Groot Vlaardings Kinderdictee en het Groot Vlaardings Dictee. ’s Middags strijden leerlingen van groepen 7 en 8 van Vlaardingse basisscholen om de winst. De drie beste spellers winnen een geldprijs te besteden aan een kinderdoel naar keuze. ’s Avonds klimmen deelnemers van bedrijventeams in de pen om eeuwige roem als ‘beste speller van Vlaardingen’ te behalen. Het Groot Vlaardings Dictee wordt vanaf 19:30 uur via livestream uitgezonden op de Facebookpagina van de Stadsgehoorzaal: https://www.facebook.com/stadsgehoorzaalvlaardingen Het dictee kan dus thuis worden meegeschreven.

Het Groot Vlaardings Dictee is een Benefietactie van Rotaryclub Vlaardingen. Het wordt mogelijk gemaakt door inzet en enthousiasme van vrijwilligers, deelnemers, scholen en sponsoren. Het wordt een gezellige en uitdagende avond, waaraan teams van ieder tien personen meedoen. Ieder team brengt een bedrag van € 1.000 mee en diverse sponsoren leveren een bijdrage. Ook mensen die thuis het dictee meeschrijven, kunnen een bijdrage storten. In de pauze, als de correctoren de werkstukken nakijken, is er vertier om de spanning voor de uitslag wat weg te nemen.

Taal voor taal

Rotaryclub Vlaardingen vraagt aandacht voor laaggeletterdheid in Vlaardingen. In Vlaardingen wonen ongeveer 15.000 mensen die onvoldoende kunnen lezen en schrijven. Dit leidt tot sociale en maatschappelijke problemen: mensen raken bijvoorbeeld sneller in de bijstand, hebben meer moeite met het vinden van een baan en leven ongezonder. De kinderen van ouders uit deze groep presteren vaak minder goed op school.

De opbrengst van het Groot Vlaardings Dictee wordt besteed aan projecten die bijdragen aan het bestrijden van laaggeletterdheid. In het bijzonder voor een nieuw op te richten Taalhuis voor Jongeren. Rotary werkt samen met Stichting Lezen en Schrijven en het Bondgenootschap Basisvaardigheden Vlaardingen, waarbij ruim 30 organisaties in Vlaardingen zijn aangesloten.

Vlaardingse Week van Lezen en Schrijven

Het Groot Vlaardings Dictee wordt georganiseerd tijdens de Vlaardingse Week van Lezen & Schrijven van 6 tot 13 november. Bibliotheek De Plataan organiseert verschillende activiteiten zoals een voorleesmarathon, een taalwandeling en de Taalheldenverkiezing. Heb je vragen over taal of wil je je inzetten als vrijwilliger bij een van de Vlaardingse organisaties? Bezoek dan de taalinformatiemarkt op de Vlaardingse Weekmarkt op zaterdag 6 november.

 Doe je mee

Een impressie

Sponsoren

Het Groot Vlaardings Dictee & het Groot Vlaardings Kinderdictee worden mogelijk gemaakt door inzet én enthousiasme van vele vrijwilligers, deelnemers, scholen en sponsoren

KroepoekFabriek, Gemeente Vlaardingen, Stichting Jan anderson & Rita boon, Rabobank, Rotary, Deltahotel, Vlaardingen Partners, Stichting Aanzet, Garantiemakelaars de Witte, Bond for web solutions en Jac Verkuil Bloemsierkunst