© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Verklaring DEI

Bij Rotary begrijpen we dat het cultiveren van een diverse, gelijkwaardige en inclusieve cultuur essentieel is voor het realiseren van onze visie van een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te bewerkstelligen.

We waarderen diversiteit en vieren de bijdragen van alle mensen ongeacht achtergrond, leeftijd, etniciteit, ras, kleur, handicap, leerstijl, religie, geloof, sociaaleconomische status, cultuur, burgerlijke staat, gesproken taal, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit, evenals verschillen in ideeën, gedachten, waarden en overtuigingen.

We erkennen dat individuen uit bepaalde groepen historisch ervaren barrières voor lidmaatschap, deelname en leiderschap hebben. We verbinden ons ertoe gelijkheid te bevorderen in alle aspecten van Rotary, inclusief onze maatschappelijke partners, zodat iedereen toegang krijgt tot middelen, kansen, netwerken en ondersteuning om zich te ontwikkelen.

Wij geloven dat alle mensen zichtbare en onzichtbare eigenschappen hebben die ze uniek maken en streven naar een inclusieve cultuur waar iedereen weet dat ze gewaardeerd worden en erbij horen. In overeenstemming met onze waarde van integriteit, streven we ernaar om eerlijk en transparant te zijn over waar we zijn in onze DEI (Diversity, equity and inclusion) reis als organisatie, om te blijven leren en het beter te doen.

Meer info (engels) op https://my.rotary.org/en/rotarys-diversity-equity-and-inclusion-taskforce