© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Alleenstaanden diner

Rotary Club Vlaardingen organiseert alleenstaandendiner
VLAARDINGEN

Al 25 jaar worden meer dan honderd gasten worden in december opgehaald om deel te nemen aan het 'Rotary Alleenstaandendiner Vlaardingen’. De kosten voor het diner worden gedekt door de opbrengst van de verkoop van boterletters door de leden van Rotary Club Vlaardingen en door enkele giften. Het alleenstaandendiner wordt georganiseerd in samenwerking met het Delta Hotel.

De ruim honderd gasten worden door de Rotaryleden zelf opgehaald en thuisgebracht. Zij krijgen een viergangendiner voorgeschoteld, dat wordt omlijst door passende muziek en een fraai kerstverhaal. De Rotaryleden serveren zelf de gerechten en dranken.

Niemand hoeft zich alleen te voelen. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het diner kunnen Vlaardingers zich aanmelden bij de gemeente of Rotaryclub Vlaardingen. Rotary Club Vlaardingen werd in 1955 opgericht en zet zich jaarlijks in om met diverse acties geld in te zamelen voor goede doelen.

Fotoreportage