© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

PROJECTEN JEUGD 2021

Lopende projecten

 gebaseerd op plannen d.d. maart 2020.

1.  Vlaardingen in Beweging (VIB)

Watersportevenement     Optimist on Tour

Sportstimulering.

Nog niet uitgevoerd i.v.m. coronaregels

Donatie van  € 3500 toegekend

2.  Kade 40   Kinderkunstuitlening

Museum op school (primair onderwijs)

met festival en activiteiten

Donatie toegekend van € 3500 

Nog niet uitgevoerd.

3.  Geld voor individuele bijdragen

VIB en Kade 40 zijn intermediairs voor het Jeugd Sport en Cultuurfonds. Dit fonds verzorgt geldelijke voorzieningen aan individuele gezinnen/kinderen met eisen en genormeerde bedragen.

Die zijn soms niet toereikend. VIB en Kade 40 heeft de gelegenheid bijzondere kosten en activiteiten toe te kennen.

VIB en Kade 40 zijn elk voorzien van een budget van € 2500 (totaal € 5000)

Zicht op de uitvoering en de besteding ontbreekt op dit moment.

 

4.  YETS-foundation

Sporttoernooien voor YETS-deelnemers in 2020-2021

Donatie van € 2000 is toegekend. Er is een toezegging voor 2021 en later van € 2000. 

Het YETS-plan voor 2020 is ontvangen. De uitvoering heeft i.v.m. de coronaregels nog niet plaatsgevonden. 

Voorstellen voor nieuwe projecten van de commissie Jeugd.

 

A.   AANZET   SaMen Digitaal

Wie de taal goed beheerst kan beter meekomen op school

Nieuw programma van St. Aanzet voor    Taalondersteuning voor kleuters

·    Ouders krijgen iPad te leen.

·    Zij oefenen met taal met apps

NU 2 scholen:  20 iPad          

Geld van FSV e.o.  en Rotary Vlaardingen !

In 2021 10 scholen en 300 gezinnen

Strijd tegen laaggeletterdheid

 

Idee voor iets extra’s : ieder kind een eigen voorleesboek !

www.stichtingaanzet.nl /samendigitaal

 

Artikel Groot Vlaardingen 10-2-2021 blz. 17

B.  Petje AF

door/voor kinderen van 10-14 jaar

ONTDEK JE TALENTEN

Lopend project op zondagen een jaar lang

Programma met lessen, gastdocenten en bedrijfsbezoeken

 

Doelen: talent ontdekken, ervaringen op doen, kennismaken met beroepen, motiveren, toekomstperspectieven bieden 

Sponsormogelijkheden:

Materialen   Gastdocenten leveren      Bedrijfsbezoeken

Plan:

Contact maken en mogelijkheden bepalen

N.B. Clubleden hebben al eens meegedaan als gastdocent en voor een bedrijfsbezoek gezorgd !

 

C.  Windkracht95 De Windwijzer

Woensdagmiddag activiteit 

voor basisschool leerlingen van gezinnen die leven in armoede en financiële zorgen hebben

Samen koken, kunst maken, huiswerkbegeleiding  enz.

Leiding        Miranda Hoogeveen en Sylvia de Kok

Locatie         de Windwijzer

Plan:  contact maken en mogelijkheden bepalen

D.  PC’s voor de Windwijzer

Doel      2e hands desktops (later laptops) verzamelen, opknappen en beschikbaar stellen

aan Vlaardingse gezinnen   Per jaar 25 ex.

Eis: processor minimaal i3

Uitdelen via st. Leergeld, stichting Urgente Noden (SUN)

Plan: Onder Rotaryleden verzamelen !

E.  CORONA- thuisonderwijs

Door leerlingen-studenten-vrijwilligers

Bij “Open Embassy” maakt matches tussen gezinnen die het zwaar hebben op thuisonderwijs en vrijwilligers.

Plan: Oriënteren op mogelijkheden in Vlaardingen

Thuisonderwijs-maatjes - Open Embassy

 

VOORAL eerst oriënteren op de behoefte aan ondersteuning in de vorm van

-       Expertise

-       Menskracht

-       Materialen

-       Tijd

-       Promotie en

-       Geld

En ook de mogelijkheden van betrokkenheid van clubleden

EXTRA

F1    The Captains Basketbalclub

van de YETS-organisatie

Contact maken en vragen of er behoefte is aan ondersteuning

 

F 2   SUN WaterwegNoord

Stichting Urgente Noodhulp

Er is een landelijk werk van 26 stichtingen die als publiek-private samenwerking directe hulp bieden bij financiële noodsituaties

 

Het is een loket voor aanvragen door professionals voor mensen van alle leeftijden

in uitzichtloze situatie en financiële nood.

B.v. voorkomen van huisuitzetting, extra kosten onderwijs, afsluiting energie of water

Er is samenwerking van Leergeld, Jeugd Sport en Cultuurfonds, Jarige Job.

Het hulpbureau coördineert en bundelt de krachten. Er is onlangs voor Vlaardingen e.o. een SUN opgericht!      Goed initiatief

Plan: Contact maken en bezien of er hulp en ondersteuning nodig is.

N.B. Website voor SUNwaterweg is in ontwikkeling

Landelijke website: www:sunnederland.nl

F 3 Kerstpakkettenactie omzetten in FOOD voor Jeugd

F 4   Rotaract opstarten samen met andere Rotaryclubs

F 5   Riverboard Initiatieven voor Jeugd-gebonden projecten omarmen

Commissie Jeugd VL80

Maarten, Michael, Jeroen, Ron

Met dank aan Theo Werner voor zijn tips en advies

En met dank voor het kijken en luisteren naar de presentatie