© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Almeerse Rotary-clubs in actie tegen laaggeletterdheid

Op woensdag 19 april trokken leden van de drie Almeerse Rotaryclubs hun actie-hesjes aan voor een actie tegen laaggeletterdheid. De actie vloeide voort uit het feit dat Rotary dit jaar een eeuw bestaat in Nederland. Niet alleen reden voor een feest maar ook voor een zogenaamde 'hands on' actie.

Almere telt namelijk 228.000 inwoners, waarvan er maarliefst 33.000 laaggeletterd zijn. Daarbij gaat het maar om een minder deel mensen van buitenlandse komaf, zo'n 10.000. Het grootste deel van de laaggeletterden, 22.000 is geboren en getogen in Nederland.
De oorzaken van laaggeletterdheid zijn heel divers. Van een slechte schoolopleiding tot concentratieproblemen maar ook vanwege zware dyslexie kan iemand problemen hebben met lezen en schrijven.

Dat heeft veel uiteenlopende gevolgen. De eigen kinderen helpen met huiswerk uiteraard, maar ook het begrijpen van een brief van de gemeente of van de belasting, het bijhouden van een agenda, een aanvraag doen of een formulier invullen, een email schrijven of lezen.

De meeste mensen die dat ondervinden doen hun best om het gemis te verbergen en worden daar in de loop der tijd ook erg goed in, zodat het moeilijk is om te ontdekken en daardoor ook om mensen hulp aan te bieden. Er zijn namelijk, zeker vandaag de dag, meer dan goede mogelijkheden om, ook op latere leeftijd, nog te leren lezen en schrijven.

Via www.denieuwebibliotheek.nl/taal kan de omgeving van laaggeletterden daar meer over te weten komen.