© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

JAARTHEMA 2022-2023

Uit de toespraak van onze voorzitter, Anita Ekas.


“Mijn thema sluit aan bij de voorgaande jaren. Van Patrick met ‘niet kijken maar zien’ en van Walter met ‘je mist iets’

Ik ga door op het gebied van sociale veiligheid met het thema ‘je mag er zijn’. 

Er is geen plaats voor ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Nergens, ook niet digitaal. Mijn programma richt zich dan ook op de worstelingen van onze samenleving om te komen tot een duurzame en sociaal veilige samenleving zonder uitsluiting, agressie, discriminatie, intimidatie…..


Het thema sluit ook aan op:

 • de focusgebieden van Rotary, met name leefmilieu, vrede en conflictbeheersing, economische en sociale ontwikkeling.
 • het jaarthema van onze gouverneur ‘stap over je grenzen heen, zonder je eigen identiteit te verliezen’. En op zijn oproep om vast te houden aan de DEI (Diversiteit, Evenwaardig, Integratie).
 • het jaarthema van de president van Rotary International ‘Imagine Rotary – we hebben allemaal dromen, ze waarmaken is een keuze’.


Naast het thema heb ik vier doelstellingen benoemd waar ik samen met jullie invulling aan wil geven het komende jaar.

 • Verbondenheid

Binnen maar ook buiten. Kritisch, met een open blik kijken naar onze gebruiken, activiteiten en projecten. Naast aanwezigheid ook een bijdrage naar vermogen.

1x per maand projectavond.

Aandacht voor omstandigheden en nieuwe leden gekoppeld aan een ervaren fellow.


 • Toegankelijkheid

Avonden met sprekers staan open voor genodigden. Geldt ook voor projectavonden als er derden bij betrokken zijn.

Altijd oog en oor voor gevraagde en ongevraagde constructieve feedback. Voel je vrij om te delen; we maken ruimte om onderwerpen bespreekbaar te maken.


 • Zichtbaarheid

Online met social media, het streven is dat de website daar ook op aansluit. 

Meer heads- en hands on projecten – people of action!


 • Toekomstgericht

Toekomst van de club, attendence, Het beeld van binnen naar buiten.

Met een externe aan de slag. 

Er wordt een commissie voor onze locatie geformeerd.


Samen met programmasecretaris wordt er gewerkt aan een gevarieerd en inspirerend programma. Naast de vaststaande elementen als clubzaken, vocational, kerst/nieuwjaarsbijeenkomst vinden gesprekken plaats met sprekers komende uit de hoek van:

 • Wonen en Zorg
 • Veiligheidshuis
 • Kansenongelijkheid
 • Ondermijning
 • Privacy
 • Veilig thuis