© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Anita Ekas voorzitter 2022-2023

Zoals gebruikelijk bij Rotary heeft ook dit jaar weer de bestuurswisseling
plaatsgevonden, dit keer in de lommerrijke tuin van ons lid Ineke Schmidt.
Anita Ekas, directeur Innovatie en Ontwikkeling bij het bedrijf Bonvue, ontving uit handen van terugtredend voorzitter Walter Hubers de ambtsketting met daarop de namen van alle oud-voorzitters. 

Binnen de Rotaryclub Almere was Anita reeds op allerlei fronten actief, maar ze verwierf grote bekendheid door haar inzet bij de organisatie van onze jaarlijkse banketstavenactie. Uiteraard wensen we Anita veel succes tijdens haar voorzittersjaar, dat in het teken zal staan van 'Sociale Veiligheid, je mag er zijn'.

De club spreekt daarnaast haar waardering uit voor de enorme inzet die onze Walter Hubers in 'zijn' jaar aan de dag legde. Naast de toch al veeleisende voorzittersverantwoordelijkheid, kreeg hij het ook zakelijk erg druk. Reden te meer om hem te complimenteren met een zeer goed gevuld en zeer geslaagd jaar.