© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarthema

‘SLIM: Samenwerken, Leiderschap, Innovatie en Maatschappij’


Voorzitter 2023-2024: Berneditha Rijssel-Omusuo


Samenwerken:

Eén van de onderdelen is gericht op het intensiever samenwerken met inwoners, organisaties en instellingen in het belang van de maatschappij. Samen zorgen we, als Rotarians, voor een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om duurzame verandering te creëren - over de hele wereld, in onze lokale gemeenschappen en in onszelf.


Met het gekozen thema wil ik intensiever samenwerken met bedrijven, organisaties en instellingen uit Almere en Flevoland. Ik denk daarbij aan sprekers (i.c.m. bedrijfsbezoeken) vanuit:

  • Vereniging Bedrijfskring Almere;
  • Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen;
  • Lokale ondernemers;
  • Maatschappelijke organisaties en initiatieven;
  • Sportverenigingen (met aandacht voor topsport); 
  • Onderwijsinstellingen.


Leiderschap:

Rotary is een organisatie van mensen die initiatief nemen en op een positieve manier een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Een onderdeel van het jaarthema is gericht op het ontwikkelen van leiderschap skills en/of deze skills overdragen aan de volgende generatie. Leiderschap is leren hoe anderen te motiveren, te beïnvloeden, energie bij te brengen en aan te sturen.


Innovatie:

Van Rotarians wordt verwacht dat we streven naar groei en ontwikkeling. Op deze manier kunnen we vanuit onze positie een bijdrage leveren aan de club of het district. Tijdens clubbijeenkomsten is er regelmatig een programma om leden te informeren over wat er in hun directe omgeving, hun land of de wereld gaande is. Er zal extra aandacht zijn voor innovatie, waarbij het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen.


Maatschappij:

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in onze lijfspreuk 'Service Above Self'. Bij Rotary betekent dit dat wij bereid zijn iets van onszelf te geven. Rotarians zijn hierbij dienstbaar aan de maatschappij en wij zullen dit meer zichtbaar maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van onze vakkennis.