© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Nieuws


Vervolg plastic soup hoopgevend.


Al met al was het opnieuw druk op de Floriade op  op zaterdag 17 september .

Vijfenvijftig mensen hebben deelgenomen aan de workshops.

Uit alle ideeen en suggesties die daarin werden verzameld, vloeiden vijf omlijnde plannen van aanpak voort, die nader uitgewerkt worden door de experts en deelnemers.
Twee derde van de deelnemers was geen rotarian, een bevestiging dat de aantrekkingskracht van ons netwerk op buitenstaanders haar effect had. De betrokkenheid van alle deelnemers bij het onderwerp was zeer groot. Besloten werd de plannen verder uit te werken en de strijd tegen de schadelijke effecten van vervuiling door plastic te intensiveren .
Een mooi project waarin doekracht gecombineerd werd met denkkracht met de de nadruk op ‘heads on’. Maar 'hands on' gaan we natuurlijk ook niet uit de weg.
Zie daarvoor ook de website www.stopplasticwaste.org.
Hierop verschijnt binnenkort ook een verslag van de succesvolle dag. Blijf de berichtgeving (op)volgen en zet je in door zelf ‘zero waste’ te worden!