© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Clubhistorie

Rotaryclub Almere bij de viering
van haar 30-jarig bestaan.

Rotaryclub Almere

De Rotary Club Almere is opgericht in 1983. 

Op 29 oktober van dat jaar werd, in aanwezigheid van en na een toespraak door Han Lammers, de Landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders, het charter uitgereikt door de gouverneur van het toenmalige district 158.

De club is opgericht op initiatief van de Rotary Club Hilversum. Tim Pel, lid van die club, zette zich als speciale vertegenwoordiger van de gouverneur enthousiast in om het benodigde aantal leden bijeen te brengen. Het waren de pioniers die betrokken waren bij de ontwikkeling van Almere en Zeewolde, afkomstig van bedrijfsleven en overheid.

In de toespraak van Han Lammers sprak hij over jonge mensen en hun weg naar het ondernemerschap. Dit thema leverde het eerste service project van de club: het begeleiden van jonge ondernemers in Almere.


Hands on, brains and money…

Sindsdien zijn veel projecten gevolgd, allen, op enkele uitzonderingen na, gericht op plaatselijke behoeften en problemen. Het gaat daarbij om hands-on en heads-on projecten, onder meer voor de Stichting ABRI, de Kemphaan, Parkhuys, Roefelraad, interactieve kiosk Flevoziekenhuis, Time Out Specialband, Triade, Stichting Diligence, Stichting Wensjes, PRO-school en vele andere. De daarvoor benodigde financiën werden geworven door grote en kleine acties zoals bomen snoeien, organiseren van wijnproeverijen, golftoernooien en haringparty’s.

Het verkopen van banketstaven, tot 2018 een project van de Almeerse Rotary Interact Club, is ons jongste jaarlijkse serviceproject. De opbrengst hiervan komt voor een deel ten goede van een koor uit de Zuid Afrikaanse townships dat in 2020 mee zou doen aan een internationaal zangconcours in Brussel. Corona gooide destijds roet in het eten, maar de intentie is om hen alsnog naar Nederland te halen voor een concertreeks.Mannenbolwerk

Naast projecten ten nutte van de stad is Rotary ook een zeer informatief gebeuren. Iedere voorzitter kiest zijn of haar jaarthema en nodigt daarvoor deskundige sprekers en organisaties uit of organiseert bezoeken aan bij dat thema horende organisaties en bedrijven.

Tot 1992 was het lidmaatschap van Rotary alleen toegankelijk voor mannen. Toen in 1992 landelijk werd beslist dat vrouwen konden worden toegelaten, werden onze eerste vrouwelijke leden nog in datzelfde jaar geïnstalleerd.

Intussen kunnen we stellen dat onze club haar mogelijkheid tot lidmaatschap aanbiedt ongeacht ras, geloofs- of politieke overtuiging, sekse of afkomst. 

Inmiddels heeft onze club zelf ook weer clubs tot oprichting gebracht, iets waar we trots op kunnen zijn. In 1993 werd op initiatief van onze toen tien jaar oude club in Zeewolde de Rotary Club Zeewolde opgericht en ook een tweede club in Almere, de Rotary Club Almere Weerwater.

Onze club onderhoudt, naast nationale, ook banden met clubs in het buitenland. Van 1985 tot 2008 werden contacten onderhouden met de Rotary Club Hereford Why Valley in Engeland. 

Sinds 2014 bestaat een hechte band met de Rotary Club Mainz in Duitsland.


TT 16 juli 2022