© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Verbondenheid

Verbondenheid

Contacten

Rotaryclub Almere-Weerwater

Behalve Rotary Club Almere, is in Almere ook de Rotary Club Almere-Weerwater gevestigd. Deze club werd opgericht in 1998 als ‘dochter’ van Rotary Club Almere. Inmiddels is deze dochter uitgegroeid tot een volwassen en zelfstandige Rotary Club. Club Weerwater heeft een groots Rode Kruis Gala opgezet en dat ook een aantal jaren met veel succes georganiseerd. Afgelopen jaar heeft Weerwater de organisatie overgedragen aan het Rode Kruis in Almere.

Gedurende de zomer houden beide clubs, Almere en Weerwater, gezamenlijke weekbijeenkomsten.

 

Rotaryclub Hereford Wye-Valley tot 2008 (Groot Brittannië)

De Rotaryclub Wye-Valley in het Engelse Hereford was tot 2007 de zusterclub van Rotaryclub Almere. Met de leden van deze club in de schitterende Wye-Vally, tegen de grens van Wales, onderhielden wij een hartelijke en vriendschappelijke band. Elke anderhalf jaar bezochten de clubs elkaar, alternerend in Nederland of Engeland. De bijeenkomsten stonden in het teken van vriendschap, culturele uitwisseling en wederzijds begrip. Daarnaast ondersteunden de clubs elkaar soms bij hun projecten. In 2005 participeerde Almere bijvoorbeeld in een Engels project voor waterputten in Afrika. De laatste jaren groeiden beide clubs meer en meer uit elkaar. Daarom is met wederzijdse instemming besloten de band als zusterclub te verbreken. Onderlinge contacten zijn op beperkte schaal in stand gebleven.

 

RC Mainz-Rheinhessen 2014-heden

Na vele jaren zonder ontstond er weer behoefte aan een buitenlandse zusterclub. Via het toenmalige comité Nederland-Duitsland kwamen wij in contact met de RC Mainz-Rheinhessen. Na een ‘snuffel ontmoeting’ in Düsseldorf werd voorstel om zusterrelatie aan te gaan in beide clubs omarmd.

RC Mainz-Rheinhessen is opgericht in 2009, vanuit een kern van medici (veel Herr Doktors). Kent nu bijna 40 leden, gemiddeld (nog) iets jonger dan RC Almere.

Het motto van het partnerschap is ‘Freude, kein Monotomie und lernen’. Vanuit deze gedachten proberen wij het partnerschap vorm en inhoud te geven.

Er zijn sinds 2014 al 6 ontmoetingen geweest, afwisselend in Mainz en Almere. En eenmaal een informele ontmoeting vlak over de grens bij Roermond (barbecue bij een van de Duitse leden). De wederzijdse bezoeken waren zeer vriendschappelijk en uitermate educatief. De ontvangende club spande zich telkens in om er een topweekend van te maken, met zowel culturele als culinaire hoogte punten.

Door het Coronavirus is de geplande ontmoeting deze zomer in Maastricht helaas geschrapt. Zo ook een ontmoeting tussen de (inkomend-)voorzitters, maar in plaats daarvan Zoom meeting.

De volgende ontmoetingen staan op de planning: in 2021 een gemeenschappelijke buitenlandse reis (voorstel in het voorjaar naar Griekenland) en in 2022 ontvangst in Almere met bezoek aan de Floriade. Er zijn ook plannen voor een gemeenschappelijk (jeugd-) project. De Commissie Jeugd is bezig met het uitwerken van een plan.

 

Rotaryclub Zeewolde

Omstreeks 1990 was er ruimte voor nog een Rotaryclub in Zuidelijk Flevoland. Onze club besloot dat er stappen moesten worden gezet om een nieuwe Rotaryclub op te richten en werd de zgn. sponsorclub van de op 5 november 1992 opgerichte Rotaryclub Zeewolde. Enkele leden van onze club die in Zeewolde woonden, werden lid van de nieuwe club. In de beginjaren was er intensief contact, later nam dat af. Als er echter contact is, bijvoorbeeld bij bijzondere gebeurtenissen, dan is dat steeds een aangename hernieuwde kennismaking.

 

Rotaryclub Českė Budĕjovice (Tsjechië)

In 1995 ontstond er contact met de Rotaryclub in Ceske Budejovice. Deze Rotaryclub kon na jaren van een verbod op bijeenkomsten, na de val van het ijzeren gordijn weer openlijk bijeen komen en had sterke behoefte aan contact met een Rotaryclub uit het westen. Enkele afgevaardigden hebben in die tijd over en weer beide clubs bezocht. Onze club heeft ook geld verzameld voor een project van de club in Ceske: een internationale school. In oktober 1997 vierde Rotaryclub Ceske Budejovice haar 75-jarig bestaan en dat werd opgeluisterd door een delegatie van onze club. Weinig leden van de club in Ceske spraken echter engels of duits; ook de afstand bleek een moeilijk te overbruggen probleem. Het contact werd daarna sporadisch onderhouden.