© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Kerstlichtjesactie 2013 voor My Book Buddy

Kerstlichtjes voor My Book Buddy 2013

Kerstlichtjes actie 2013 van start.

Na het succes van voorgaande jaren organiseert Rotaryclub Amersfoort-Regio ook dit jaar weer de “Kerstlichtjes actie”. Hiertoe wordt er een kerstboom geplaatst op de Varkensmarkt in Amersfoort.

Kerstlichtjes voor My Book Buddy

Het duurt niet lang meer of het is Kerstmis, het feest van het licht. Een feest dat voor velen van ons een moment van bezinning is. Hierbij gaan onze gedachten uit naar diegenen die het niet zo goed getroffen heb­ben. Voor hen is onze steun van grote betekenis.

Boekenproject My Book Buddy

Rotaryclub Amersfoort-Regio heeft voor 2013 het boekenproject van de Stichting My Book Buddy Amersfoort geadopteerd.

My Book Buddy stimuleert het lezen van kinderen in ontwikkelingslanden door kinderbibliotheken op te zetten. Elke klas krijgt de beschikking over een verrijdbare, afsluitbare boekenkast met boeken die afgestemd zijn op de doelgroep. De boeken worden uitgeleend door de leerkracht aan de kinderen die ze thuis kunnen lezen.

Dit jaar zullen ook de leerlingen van Het Nieuwe Eemland samen met ons - en parallel aan deze actie - diverse activiteiten voor My Book Buddy ontplooien.

Op de Varkensmarkt in Amersfoort wordt een Kerstboom geplaatst waarin héél veel Kerstlichtjes gaan branden. Het aantal lichtjes dat brandt is afhankelijk van uw bijdrage.

Maatschappelijk betrokken ondernemer

Wij vragen u als maatschappelijk betrokken ondernemer zoveel mogelijk lichtjes te sponsoren en zouden het bijzonder op prijs stellen als u evenveel lichtjes sponsort als het aantal werknemers dat in dienst heeft. De lichtjes kosten € 2,- per stuk.

Als tegenprestatie bieden wij u naamsvermelding van uw bedrijf aan op onze website en in een bedankadvertentie. Indien u meer dan 250 lichtjes sponsort wordt uw logo ook op een scherm in een diashow geprojecteerd op een prominente plaats van de Varkensmarkt.

De boom zal op donderdag 12 december worden geplaatst en feestelijk wor­den onthuld door alle kerstlichtjes in de boom te ontsteken.

Doe mee en laat uw lichtjes dit jaar ook voor anderen schijnen!

Namens Rotaryclub Amersfoort-Regio

Bernard van Schaik, voorzitter
Ton Voortman, secretaris

Inschrijfformulier

U kunt hier een los inschrijfformulier downloaden.

Ja, wij doen mee en bevestigen hiermee onze deelname aan de Kerslichtjesactie 2013 waarvan uw bijdrage geheel ten goede komt aan het My Book Buddy-project.

Naam bedrijf:…………………………………………………………

Naam contactpersoon:………………………………………………

Adres:………………………………………………………………....

Postcode/plaats…………………………………………………..…

Telefoon:…………………………………………............................

E-mail adres:…………………………………………………………

Factuur gewenst: Ja / Nee

Aantal kerstlichtjes dat u sponsort: ………… à € 2,- per lichtje.

Het totaalbedrag wordt dan: € …………

Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken op rekening 48.08.15.275 t.n.v. Stichting CS Theo Hülsenbeck Fonds o.v.v. “Kerstlichtjes 2013”.

U kunt het formulier faxen naar: 035-5885002 of uw deelname met opgave van het aantal lichtjes per E-mail sturen naar: kerstlichtjes2013@vendelier.nl

Namens het Bestuur en de Fundraisingcommissie van Rotaryclub Amersfoort-Regio danken wij u hartelijk voor uw deelname.

Indien u nadere informatie over de Kerstlichtjes actie 2013 wenst, dan kunt u contact opnemen met:

Kees van de Vendel (06-512 610 12) of Peter van Zelst (06-532 477 75)

Rotaryclub Amersfoort-Regio, Postbus 2756, 3800 GJ Amersfoort

www.rotary.nl/amersfoortregio