© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

11 december 2014: Kerstlichtjes voor Water officieel ontstoken

Kerstlichtjes voor Water officieel ontstoken

Op vrijdag 11 december heeft voorzitter Max von Devivere van Rotaryclub Amersfoort-Regio onder publieke belangstelling de actie Kerstlichtjes voor Water officieel gestart door het symbolisch ontsteken van de lichtjes van de Kerstboom op de Varkensmarkt en het starten van de diashow met logo’s van de sponsoren van bedragen vanaf € 500 die tijdens winkelopeningstijden draait. Ook dit jaar staat er met de hulp van de gemeente weer een prachtige boom.

Naast een vertegenwoordiger van de gemeente in de persoon van wethouder Buijtelaar waren vertegenwoordigers van de partijen die gaan samenwerken voor het goede doel Wandelen voor Water Amersfoort 2015 hierbij aanwezig. Deze partijen zijn: Simavi, de Avondvierdaagse Amersfoort, de Avondvierdaagse Leusden, Rotaryclub Amersfoort, de Watercommissie van het Rotarydistrict en uiteraard Rotaryclub Amersfoort-Regio zelf.

Jaar na jaar bouwen we zo aan een traditie die hopelijk vele jaren stand zal houden en die aan de Varkensmarkt extra sfeer geeft in deze donkere dagen.

Nog belangrijker is natuurlijk dat deze traditie onze club de kans geeft om ieder jaar een flink bedrag op te halen voor onze goede doelen.

Rotaryclub Amersfoort-Regio zet zich, onder meer in samenwerking met Simavi, in voor schoon drinkwater en sanitair voor scholen in Ghana. Voor ons is het heel normaal: veilig drinkwater uit de kraan, een wc in huis en op school en dagelijkse gebruiken rondom hygiëne zoals handen wassen. Maar niet overal is dit vanzelfsprekend. In het noorden van Ghana bijvoorbeeld. Zo heeft 39% van de scholen en omliggende dorpen in het noorden van Ghana geen toegang tot water en 74% heeft geen toegang tot een toilet.

Schoolkinderen besteden gemiddeld 3 uur per dag aan het halen van water. Hierdoor hebben zij minder tijd om naar school te gaan. Door gebrek aan schoon water, hygiëne en toiletten breken er vaak ziektes uit. Doordat schoon drinkwater en latrines in de projectgebieden zeer beperkt aanwezig zijn, verspreiden ziektes zich snel. De watergerelateerde gezondheidsproblemen (zoals diarree) hebben niet alleen een effect op de schoolkinderen en hun families, maar belemmeren ook de economische groei van de gemeenschap. Want pas als iedereen een gezonde basis heeft, kunnen mensen werken aan hun ontwikkeling.

Het belang van een betrouwbare voorziening voor de leerlingen is dus groot, het gaat om primaire levensbehoeften! Daarom komt de opbrengst van de Amersfoortse Kerstlichtjesactie 2014 geheel ten goede aan dergelijke projecten.

Ook dit jaar laten vele oude en nieuwe sponsoren zich, ondanks de economische tegenwind, van hun beste kant zien! De Rotaryclub wil deze sponsoren van ook van harte bedanken voor hun medewerking.

Helaas zijn nog niet alle kerstlichtjes gesponsord. Ook u kunt nog mee doen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar deze link.