© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Een mooie tuin voor Amervoorde

Een mooie tuin voor Amervoorde

 

Een groep ouders van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking heeft dit jaar, na langdurige inspanningen, een woonzorg-locatie weten te realiseren, waar hun kinderen in een eigen appartement, met
24-uurs zorg, zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Deze woonlocatie betreft een vrijstaand, voormalig kantoorpand aan de Blekerssingel 1-5 (hoek Stadsring) te Amersfoort. Het gebouw is in de periode oktober 2017 tot april 2018 ingrijpend verbouwd tot 26 sfeervolle appartementen, alsmede gezellige gemeenschappelijke woonkamers en dito eetkeukens.

De zorgkosten met betrekking tot de bewoners worden gedekt door de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de bewoners betalen zelf de huur uit hun Wajong-uitkering.De financiering van de investeringen in alle gemeenschappelijke voorzieningen zoals de woonkamers, keukens, eetruimten etc. heeft de stichting zelf rond gekregen.

Voor de herinrichting van de tuin was op dat moment geen budget meer te vinden. De eigenaar van het pand is bereid gebleken om de tuin- en parking-inrichting aan de entree-zijde van het pand voor zijn rekening te nemen en dat is intussen uitgevoerd.
Voor de resterende delen van de tuin en het onderhoud ervan zijn sponsoren gezocht waarvan onze club er één is.

De tuinpercelen zijn voor het welzijn van de bewoners van groot belang, met name om hen het gevoel te geven in een verzorgd thuis te wonen.

Overzicht perceel: het gaat om het ‘groene’ deel