© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vriendschap en handen uit de mouwen

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Websites Help\Logo's\Logo's Club\Logo-1701Flyer.jpg


Rotary, daar heb je waarschijnlijk wel eens van gehoord,
maar wat is Rotary nu precies? En … is het iets voor jou?


Rotary dat is iets betekenen voor een ander. Dat is ook samen dingen doen, verdieping zoeken en vinden bij je medeleden. Rotary is de plek waar je nadenkt over problemen maar vooral over oplossingen. Met Rotary voeg je met een combinatie van vriendschap en handen uit de mouwen iets toe aan jouw leven en aan dat van anderen.

Rotary-leden willen graag van betekenis zijn voor de maatschappij, door vanuit onderlinge verbondenheid maatschappelijke projecten te steunen en uit te voeren. De wereldwijde visie van Rotary luidt dan ook heel kernachtig: ‘service above self’. Onze leden zijn een mix van allerlei beroepsgroepen en je krijgt daarmee een inkijkje in de wereld van anderen die je niet zo snel ontmoet.

Iedere woensdag hebben we tussen 17:45 en 20:00 uur een bijeenkomst in First Class bij het NS-station. We nemen de tijd om bij borrel en maaltijd bij te praten. Door de grote diversiteit aan beroepen en achtergronden die typerend is voor Rotary levert dit vaak interessante én persoonlijke discussies op. Precies dat is een van de zaken die een Rotary-lidmaatschap zo interessant maken.

Interessante en boeiende lezingen
Doorgaans wordt er tijdens onze clubavond een korte lezing gehouden door een gast of een van onze leden. Onderwerpen hebben vaak te maken met een thema of maatschappelijke ontwikkeling, maar kunnen ook van persoonlijke aard zijn (“beroepspraatje” of “levensbericht”). Soms gebruiken we de clubavond voor een bedrijfsbezoek. Waarden, normen en ethische dilemma’s, het komt allemaal langs. In het jaar zijn vaste momenten dat we elkaar, met partners treffen, zoals met Kerst en bij bestuurswisselingen.

In actie

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Club\Comm. PR\Lidworden '19\Hout3.jpg

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Club\Comm. PR\Lidworden '19\3e Race-8b-cut.jpg

Samen actief zijn in relevante projecten voor de samenleving is een belangrijk onderdeel van onze club.
Zo stonden we aan de wieg van Nationaal Monument Kamp Amersfoort en het Toon Hermans Huis en steken we waar nodig een helpende hand toe in beheer en onderhoud. Ook zijn we betrokken bij My Book Buddy, bij de jaarlijkse wedstrijd voor scholieren in het maken van profielwerkstukken en de organisatie van een beroepenmarkt voor middelbare scholieren.

Fundraising
We zorgen dat we financiële middelen ter beschikking hebben om waar nodig specifieke projecten en organisaties te ondersteunen. Dat doen we op heel uiteenlopende manieren.
Van onze gedreven wijncommissie die topwijnen scherp in- en verkoopt tot onze houtcommissie die op een zaterdagochtend met de bijl in de aanslag (haard) hout kapt, klooft en verkoopt waarvan de opbrengst volledig voor onze goede doelen is in te zetten. Zo gaan gezelligheid, handen uit de mouwen en iets voor een ander doen samen.

Internationaal
Rotary is een internationale organisatie, waarvan de leden met dezelfde uitgangspunten vergelijkbare doelen nastreven. Dit maakt internationale uitwisseling en samenwerking aantrekkelijk.

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Club\Comm. PR\Lidworden '19\Groepsfoto IntWeekend-kl_1280x563.jpg

Op verschillende gebieden werken we dan ook samen met internationale Rotaryclubs. Onder meer met Kiel in Duitsland en Brighton in Engeland. Naast wederkerige bezoeken, werken we samen aan projecten in het buitenland, variërend van waterprojecten in Kenia tot het financieel steunen van scholen in de derde wereld.

Maar nu … is Rotary iets voor jou?
Voel je je aangesproken door de combinatie van vriendschap, gezelligheid, verdieping en handen uit de mouwen? Kom dan eens kennismaken! Dat kan natuurlijk vrijblijvend. Je kunt natuurlijk een Rotarylid dat je kent aanspreken maar je kunt ook een clubavond bij te wonen als onze gast. Geïnteresseerd? We horen graag van je: met dit formulier kun je je belangstelling laten blijken. We nemen dan op korte termijn contact met je op!

 

 

Meer over Rotary?
Klik hieronder

Belangstelling?
Klik op het wiel

 

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Club\Comm. PR\Lidworden '19\Dit is Rotary2.png

X:\Mijn Documenten\Jacq's R'ry Websites Help\Logo's\Logo's RI\RotaryMoE_RGB_TranspDeels(9x9-res300).png