• De site van
  • Gedenkboom geplant voor Piet Hoevenaars Meer
  • Geweldig resultaat voor het Toon Hermans Huis! Naar het fotoverslag
  • Drakenbootrace op de Eem Lees verder
  • Internationaal Weekend Meer
  • Leden Amersfoortse Clubs Wandelen voor Water Meer en Foto's
  • Ons noeste houthakkersgilde deinst niet terug voor sneeuw en kou!
  • Twee clubs ontvingen DG Lies van Wijngaarden Meer
  • Monument Kamp Amersfoort
Welkom bij Rotary Club Amersfoort-Stad

CLUBJAAR 2017-2018

Jaar
DENKEN, DELEN, DOEN
Met dit motto gaat het bestuur het nieuwe clubjaar in.
3 D’s, ofwel drie dimensionaal. Het begint allemaal met Denken. Toch weer even terug naar de basis, waar staan we als Rotary ook al weer voor. “Service above self” en steeds maar weer bedenken of het waar is, of het billijk is voor alle betrokkenen, of het onderlinge vertrouwen en de vriendschap bevorderd wordt en of het “fair is to all involved”. Op zich niets nieuws en bovendien gaat het Denken ons als Rotarian altijd wel goed af. Ook het Delen in termen van er met elkaar over praten gaat goed, maar Delen is meer. Delen geeft ook plezier. En met Delen bereik je meer: “Delen is het nieuwe vermenigvuldigen”. En dan de derde D van Doen. Daar blijft het soms steken. Wellicht omdat we ons het soms te moeilijk maken en dat terwijl er zoveel zaken liggen die makkelijk op te rapen zijn, gewoon Doen, handen laten wapperen.
Lees verder