© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Financiële Jaarverslagen

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Websites Help\Logo's\Logo's Club\Logo-1701Flyer.jpg

 

AnbiBlauw

De fundraising en andere financiële activiteiten met betrekking tot de goede doelen van Rotaryclub Amersfoort-Stad worden uitgevoerd en beheerd door de Stichting Community Service.

De Stichting stelt zich tot doel “bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.”

De geldmiddelen van de Stichting worden gevormd door:

Bijdragen van begunstigers, hetzij eenmalig hetzij in de vorm van periodieke betalingen
Opbrengsten van inzamelingen van gelden tijdens de bijeenkomsten of fundraisingactiviteiten van Rotaryclub Amersfoort-Stad
Hetgeen krachtens erfstelling, legaat of schenking is verkregen
Inkomsten uit belegging van het vermogen van de Stichting
Alle andere baten, welke de Stichting mochten toevallen

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het boek/clubjaar van Rotaryclub Amersfoort-Stad en loopt van 1 juli van een kalenderjaar tot/met 30 juni van het volgende kalenderjaar.

De Stichting is in het KvK-register ingeschreven met het nummer 41189247. Het fiscaal nummer is 8155.65.173. De Stichting is gevestigd te Amersfoort.
Het bestuur van de Stichting bestaat minimaal uit de leden van het dagelijks bestuur van Rotaryclub Amersfoort-Stad. Voor de huidige samenstelling van het bestuur klikt u bovenaan deze webpagina op de button ‘bestuur’. De penningmeester van deze Rotary Club is tevens de penningmeester van de Stichting. Voor nadere informatie kunt u de penningmeester bereiken op het e-mailadres pmrcas@gmail.com

De bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen financiële of in een andere vorm vergoeding voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden t.b.v. van de Stichting of de Rotaryclub.

De financiële jaarstukken kunt u bekijken in onderstaande PDF-documenten. Zij worden jaarlijks in het derde kwartaal vastgesteld.

 

- clubjaar 2018-2019
- clubjaar 2017-2018
- clubjaar 2016-2017


Oudere verslagen vindt u in het archief

 

Voor nadere informatie omtrent de fundraising en andere actuele activiteiten, wordt verwezen naar de andere webpagina's van deze website.