Goede doel lustrum Rotaryclub Amsterdam-Noord

Amsterdam, februari 2013

Betreft: Laat ze maar lachen, Rotary Amsterdam-Noord 60 jaar.

De Rotaryclub Amsterdam-Noord zet zich al jaren in voor bevolkingsgroepen die het op medisch, financieel en maatschappelijk vlak moeilijk hebben.

Wij doen dat zowel op internationaal, nationaal als plaatselijk niveau. Vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld gezorgd voor een waterput in Niger. Een ander voorbeeld is "Polio de wereld uit", wat een groot succes is geworden.

Op nationaal niveau hebben we o.a. bijgedragen aan het Ronald McDonaldhuis, vakantie voor kinderen uit achterstandsgezinnen, de Weekendschool en muziekonderwijs voor kinderen die normaal gesproken daar niet mee in aanraking komen.

Op plaatselijk niveau verzorgen wij jaarlijks kerstpakketten voor de allerarmsten in ons stadsdeel en verzorgen wij de aankleding en bereiding van de maaltijden tijdens de kerstvieringen in De Meeuw.

In juni 2012 hebben wij ook aan de "De opera in Floradorp" financieel bijgedragen. En zo zijn er nog talrijke projecten die wij steunen.

Dit jaar bestaat Rotaryclub Amsterdam-Noord 60 jaar.

Wij hebben gemeend dat dit heugelijke feit gevierd moet worden met een bijzonder project, namelijk een dagje uit voor kinderen uit achterstandsgezinnen uit Amsterdam-Noord.

Kinderen die nooit op vakantie gaan of een dagje uit omdat er geen geld voor is. Ook deze kinderen hebben recht op plezier.

De dag zal verzorgd worden door de Stichting "Laat ze maar lachen" en belooft een onvergetelijke dag voor de kinderen te worden (zie www.laatzemaarlachen.com).

Uiteraard kost de organisatie van deze dag geld en daarom doen wij een beroep op u. Wij verzoeken u, als ondernemer in Amsterdam-Noord om dit project financieel te steunen als sponsor.

De kinderen in Amsterdam-Noord zullen dankbaar zijn voor uw gift.

U kunt uw gift overmaken op ING rekeningnummer 5263647 o.v.v. jubileum project

Ten behoeve van de sponsoring hebben wij een dvd laten maken van een optreden van het Zeedijkkoor in de Brakke Grond. Een dvd met liederen uit de rosse buurt van Amsterdam geschreven door Drs. P , Jan Boerstoel, Willem Wilmink, Harry Bannink, Simon Carmiggelt en vele anderen.

De opbrengst van deze dvd zal ten goede komen aan het project "Laat ze maar lachen".

De prijs van de dvd bedraagt € 15,--; voor elke € 15,-- van uw bijdrage ontvangt u een dvd, zodat u ook uw personeel of relaties kan verrassen met deze unieke opname.

De DVD`s zijn te bestellen via: Rotaryclub Amsterdam Noord door €.15,--per dvd over te maken op rekeningnummer ING 5263647 o.v.v. jubileum project of

via de website van het Zeedijkkoor, www.zeedijkkoor.nl

Uw positieve reactie, waarvoor Rotary Amsterdam-Noord u bij voorbaat dankt, zien wij vol vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de jubileumcommissie

Rotary Amsterdam-Noord 60 jaar

Adriaan Slurink