© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Koop bollen en help polio uit te roeien

PERSBERICHT

Landelijke actie Rotary

Koop bollen en help polio uit te roeien

Polio (poliomyelitis), ook wel kinderverlamming genoemd, is een virusziekte die een ontsteking in het ruggenmerg veroorzaakt. De ziekte was, mede dankzij het internationale netwerk van Rotary dat zorgde voor praktische hulp en financiële middelen, en in samenwerking met de WHO bijna geheel van de wereld verdwenen. Sinds 1988 was het aantal polio-incidenten met 99% gedaald. Maar met name in conflictgebieden is de laatste jaren weer een toename van het aantal ziektegevallen te zien.

Rotary maakt zich nu sterk voor een laatste offensief. Daar is geld voor nodig. In Nederland zamelt Rotary dat op geheel eigen wijze in: met de verkoop van tulpenbollen, de speciale ‘End Polio Now-tulpen’. Ook Rotary club Barendrecht doet van harte mee aan deze actie.

Voor slechts 15 euro per stuk kunt u één of meer doosjes tulpenbollen (25 stuks) bestellen waarvan de opbrengst geheel naar de poliobestrijding gaat! En mede dankzij andere fondsen bij Rotary en de Bill & Melinda Gates Foundation wordt dit bedrag uiteindelijk zelfs verdriedubbeld!

Geef uw bestelling op via https://www.rotaryclubbarendrecht.nl/tulpenactie en maak het bedrag maal het aantal doosjes over op IBAN NL98 INGB 0677 3275 28 t.n.v. Rotaryclub Barendrecht onder vermelding van ‘EPN’ en uw bestelnummer.

Rotary club Barendrecht zorgt dan dat ze dan binnen afzienbare tijd (dus nog op tijd om te planten) in huis hebt. U wordt vriendelijk verzocht dat zo spoedig mogelijk te doen, uiterlijk op 28 oktober.

 

Polio is een sluipende ziekte die bij 95 procent van de gevallen geen symptomen vertoont maar zich wel verspreid. Het virus wordt door onder andere slechte hygiëne op andere mensen overgebracht.

Bij de het kleine aandeel mensen dat besmet is treden spierverlammingen op. Dit is vooral bij het poliovirus type 1. Zodra de ziekte in de chronische fase terecht komt zijn de verlammingen ongeneeslijk met blijvende spierzwakte tot gevolg. Groeiende kinderen krijgen ook misvormingen omdat aangedane ledematen zich niet meer normaal kunnen ontwikkelen of worden kromgetrokken door nog wel functionerende spieren. Wanneer de ademhalingsspieren verlamd raken leidt polio tot de dood. Polio kan worden voorkomen door preventieve vaccinatie en goede hygiëne. Wij zijn ‘this close’ om polio voor altijd uit te roeien. Helpt u mee?
Zie ook: https://www.endpolionowtulp.nl/.

Wilt u meer weten over Rotary? Stuur een e-mail naar kistrene@yahoo.com, René Kist, voorzitter en kijk op https://www.rotary.nl/barendrecht/