© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

verantwoording

Districtscommissie The Rotary Foundation 1610

Individual Project Report District Grant (DG2451160)

Rotary year 2023-2024

vooraf

In onderstaand rapport wordt een Verklaring bij Afronding gevraagd die in de rechterkolom hiernaast te downloaden is. Deze verklaring dient ondertekend te worden door de huidige voorzitter en huidige inkomend-voorzitter.

De 'Verklaring bij Afronding' staat in de rechterkolom van deze webpagina. 'Verklaring' downloaden, laten ondertekenen door voorzitter en inkomend-voorzitter van de club en vervolgens uploaden bij de volgende vraag.

Let op: Vergeet niet VERSTUREN aan te klikken!

Door verzending van deze aanvraag verklaart de aanvrager dat deze aanvraag volledig en naar waarheid is ingevuld.