Downloads

PowerPoint presentatie over de Rotary Foundation voor algemeen gebruik
Download hier een kant en klare PowerPoint presentatie over de Rotary Foundation.
Paul Harris Fellow aanvraagformulier
Paul Harrris Fellow Recognistion Transfer Request Form
Wat is Rotary?
Informatie over Rotary voor nieuwe of potentiële leden. Over onze doelstelling, avenues of service, de organisatie en een verklarende woorden/afkortingenlijst.
Toolkit Ledenwerving en Ledenbehoud
Procedure nieuwe leden
Organogram van een club
Standaard Huishoudelijk Reglement
Het gebruik van de tekst van dit huishoudelijk reglement wordt sterk aanbevolen. het is een Rotaryclub evenwel toegestaan in die tekst wijzigingen aan te brengen teneinde deze aan te passen aan de eigen omstandigheden.
Standaard statuten (word-bestand, versie 2016)
De voor de Rotaryclubs in Nederland dwingend voorgeschreven standaard clubstatuten zijn op onderdelen gewijzigd naar aanleiding van de besluiten van de Council on Legislation (COL) 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 en 2016